x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych

20 - 04 - 2023r.

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (np. beneficjent z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, spadkobiercy, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, wspólnicy spółki cywilnej, wspólnicy spółki partnerskiej, wspólnicy spółki  jawnej) Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, a także inna osoba, której prawa dotyczą (Wnioskodawca), jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw wynikających z Rozporządzenia, a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Wniosek można złożyć do Banku w każdej chwili.
 2. Bank rozpatruje wniosek niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca - licząc od dnia otrzymania żądania.
 3. Z uwagi na liczbę żądań lub gdy żądanie ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania Bank informuje  o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi.
 4. W przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Wnioskodawcy, Bank niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, informuje Wnioskodawcę o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 5. Wnioskodawca, może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku, w dedykowanej zakładce RODO (https://gbsbank.pl/zasady-rozpatrywania-wnioskow-dotyczacych-obslugi-praw-klienta-w-zakresie-danych-osobowych.html) lub w jednostkach sprzedażowych Banku. Wniosek zawiera dane adresowe, kontaktowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 6. Wnioskodawca może także złożyć wniosek w formie pisemnej, który nie jest określony w formularzu o którym mowa w ust. 5 lub w formie elektronicznej na adres: iod@gbsbank.pl
 7. Wnioskodawca może złożyć wypełniony wniosek w każdej jednostce sprzedażowej Banku lub u Inspektora Ochrony Danych. Wniosek może zostać złożony także w wersji elektronicznej i przesłany na adres: iod@gbsbank.pl
 8. Wnioskodawca uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Wnioskodawca ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Klientowi oraz innej osobie, której prawa dotyczą, a która złożyła wniosek do Banku, przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku.
 9. Bank udziela Wnioskodawcy odpowiedzi na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie (w zależności od woli Wnioskodawcy).
 10. Bank nie pobiera opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 11. Organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem jednostki sprzedażowej lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@gbsbank.pl

 

Administrator – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram
ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej