x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

24 - 06 - 2024r.

 

W związku z wprowadzeniem w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku środków bezpieczeństwa oraz poprawy jakości świadczonych usług w postaci rejestracji rozmów telefonicznych przychodzących oraz wychodzących w systemie centrali telefonicznej i przetwarzaniem przez ten system danych osobowych, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: „RODO” informuje, iż:

 

1.              Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarczy Bank Spółdzielczy  w Barlinku z siedzibą w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 2, zwany dalej: „Bankiem” lub „Administratorem”. Dane kontaktowe: tel.: (95) 222 33 00, e-mail: bank@gbsbank.pl

 

2.              Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

a)              pod adresem e -mail: iod@gbsbank.pl,

b)              za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Banku: https://gbsbank.pl/kontakt/,

c)              za pomocą usługi e-doręczenia: AE:PL-64323-16201-AVURD-20,

d)              pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.             

 

3.              Cele i podstawy przetwarzania.

Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów, zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz Administratora Danych Osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, dochodzenia lub obrony roszczeniami oraz zabezpieczenia materiału dowodowego a także ochrony pracowników przed groźbami słownymi, obroną przed zarzutami o złej jakości obsługę czy też nieterminowe załatwienie sprawy.

Monitoringiem rozmów objęte są rozmowy przychodzące do Banku oraz wychodzące poprzedzone informacją o nagrywaniu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

4.              Okres przechowywania danych.

Zarejestrowane dane osobowe będą przetwarzane:

a) do roku od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania zarejestrowanej rozmowy telefonicznej stanowią dowód w postępowaniu (np. sądowym), wyżej wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub

b) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu (którykolwiek z tych terminów upłynie szybciej).

 

5.              Odbiorcy danych.

Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym, wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Ponadto Pani / Pana dane mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rejestracji rozmów.

 

6.              Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani /Panu:

a)              prawo dostępu do swoich danych osobowych;

b)              prawo sprostowania danych osobowych;

c)              prawo usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust.3 RODO;

d)              prawo ograniczenia przetwarzania danych;

e)              prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

f)               prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

7.              Prawo do sprzeciwu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

8.              Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

9.              Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

10.           Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji połączenia oraz realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych. W przypadku niepodania danych osobowych telefonicznie realizacja czynności będących przedmiotem połączenia nie będzie możliwa. W takim przypadku sugerujemy udanie się osobiście do placówki Banku.

 

Administrator - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram
ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej