x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych
30 - 03 - 2023r.

 

W związku z wprowadzeniem w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku środków bezpieczeństwa oraz poprawy jakości świadczonych usług w postaci rejestracji rozmów telefonicznych przychodzących oraz wychodzących w systemie centrali telefonicznej i przetwarzaniem przez ten system danych osobowych, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informuje, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku z siedzibą w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 2, zwany dalej: Bankiem.

2)      Z Bankiem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: bank@gbsbank.pl, pisemnie pod powyższym adresem lub telefonicznie pod numerem tel.: (95) 222 33 00.

3)      W Banku wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@gbsbank.pl lub pisemnie na adres Banku (wskazany w ust. 1).

4)      Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów, zabezpieczenie interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz Administratora Danych Osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego a także ochrony pracowników przed groźbami słownymi, obroną przed zarzutami o złej jakości obsługę czy też nieterminowe załatwienie sprawy.

5)      Monitoringiem rozmów objęte są rozmowy przychodzące do Banku oraz wychodzące poprzedzone informacją o nagrywaniu.

6)      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby poprzez wyrażenie czynności potwierdzającej, tj. kontynuowanie połączenia telefonicznego z Bankiem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7)      Zarejestrowane dane osobowe będą przetwarzane:

a) do roku od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania zarejestrowanej rozmowy telefonicznej stanowią dowód w postępowaniu (np. sądowym), wyżej wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub

b) do czasu wycofania zgody, a po jej odwołaniu wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia prawnych interesów Administratora w celu podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu.

8)      Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym, wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

9)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10)   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11)   W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

a)    dostępu do dotyczących jej danych osobowych;

b)    sprostowania danych osobowych;

c)    usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust.3 RODO;

d)    ograniczenia przetwarzania;

e)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.

12)   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

13)   W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji połączenia oraz realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych. W przypadku niepodania danych osobowych Bank zmuszony jest odmówić realizacji czynności będących przedmiotem realizowanego połączenia. 

Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram
ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej