x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Wskaźniki referencyjne
27 - 12 - 2022r.

Strona poświęcona jest tematyce wskaźników referencyjnych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 zwanego Rozporządzeniem BMR.

 

Ważne: Ruszyły prace związane z wprowadzeniem zamiennika wskaźnika WIBOR.

 

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) rozpoczęła prace związane z wprowadzeniem wskaźnika, który zastąpi WIBOR. Celem prac NGR jest przygotowanie „mapy drogowej” oraz harmonogramu  działań służących sprawnemu i bezpiecznemu wdrożeniu poszczególnych elementów procesu prowadzącego do zastąpienia wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR nowym wskaźnikiem referencyjnym (więcej).

 

Co to jest wskaźnik referencyjny:

BMR stosuje definicję o charakterze sekwencyjnym: wartość => indeks => wskaźnik referencyjny.

 

Zgodnie z przepisami BMR wartość staje się indeksem o ile jest publikowana ogółowi społeczeństwa (np. za pośrednictwem strony internetowej lub serwisu informacyjnego) oraz jest regularnie wyznaczana:

  • w całości lub częściowo z wykorzystaniem wzoru, innej metody kalkulacji lub poprzez ocenę i jest wyznaczany na podstawie co najmniej jednego składnika aktywów bazowych, cen (nawet szacunkowych), rzeczywistych bądź szacunkowych stóp procentowych, kwotowań, zatwierdzonych kwotowań lub innych wartości, czy też badań. 

Indeks z kolei staje się wskaźnikiem referencyjnym w rozumieniu BMR, o ile:

  • stanowi on odniesienie do określonej kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu instrumentu finansowego, bądź
  • stanowi odniesienie do określenia wartości instrumentu finansowego, bądź
  • jest stosowany do pomiaru funduszu inwestycyjnego w celu śledzenia stopy zwrotu takiego indeksu lub określenia alokacji aktywów z portfela, lub obliczania opłat za wyniki. 

Podsumowując, indeks staje się wskaźnikiem referencyjnym wtedy, kiedy jest on wykorzystany w taki sposób, że zależą od niego np. płatności odsetkowe z tytułu kredytu, wycena instrumentu finansowego lub też skład aktywów funduszu inwestycyjnego. Innymi słowy indeks staje się wskaźnikiem referencyjnym wtedy, kiedy zostanie „aktywnie” wykorzystany przez podmiot nadzorowany do generowania przepływów finansowych.

 

źródło: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Wskazniki_referencyjne/podstawowe_informacje

 

Wskaźniki referencyjne opracowują administratorzy wskaźników referencyjnych.

 

Zgodnie z przepisami BMR każdy podmiot, który chciałby prowadzić działalność jako administrator wskaźników referencyjnych zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia lub rejestracji od właściwego dla niego organu nadzoru. Należy wskazać, że zostanie administratorem wiążę się z koniecznością wypełnienia szeregu wymogów z zakresu m.in.:

  • zapobiegania konfliktom interesu,
  • przejrzystości metod opracowywanych wskaźników referencyjnych,
  • ustanowienia odpowiednich mechanizmów zarządczych oraz kontrolnych.

Warto podkreślić, że powyższe wymogi są stosowane w sposób proporcjonalny w zależności od rodzaju opracowywanych wskaźników referencyjnych - najwyższy standard wymogów musi spełnić administrator kluczowego wskaźnika referencyjnego, zaś z największej ilości wyłączeń może skorzystać administrator pozaistotnego wskaźnika referencyjnego. Przykładem takiego proporcjonalnego podejścia jest np. wymóg uzyskania zezwolenia od administratora kluczowego wskaźnika referencyjnego oraz wymóg uzyskania rejestracji od administratora pozaistotnego wskaźnika referencyjnego.

 

Aktualnie w rejestrze ESMA znajdują się dwa podmioty z Polski, które posiadają zezwolenie do prowadzenia działalności jako administrator wskaźników referencyjnych:

  • GPW Benchmark SA
  • Instytut Rynku Finansowego Sp. z o.o.

źródło: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Wskazniki_referencyjne/podstawowe_informacje

 

Wskaźniki referencyjne stosowane w GBSBanku

 

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Administrator wskaźnika (może się zmienić)

Strona www

Metodologia obliczania wskaźnika

WIBID

Wskaźnik stopy procentowej

GPW Benchmark

https://gpwbenchmark.pl/

pobierz

WIBOR

Wskaźnik stopy procentowej

GPW Benchmark

https://gpwbenchmark.pl/

pobierz

EURIBOR

Wskaźnik stopy procentowej

European Money Markets Institute (EMMI)

www.emmi-benchmarks.eu

pobierz

 

Więcej informacji na temat wskaźników referencyjnych znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego oraz stronie Związku Banków Polskich.

Dołącz do nas