x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Art. 111 Prawa bankowego

Wykaz informacji, wynikających z przepisów art. 111 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.


Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

STOSOWANE STAWKI OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK:

 

KLIENCI INDYWIDUALNI:

  • Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych dla Klientów indywidualnych w GBSBanku - ZOBACZ

KLIENCI INSTYTUCJONALNI:

  • Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych dla Klientów instytucjonalnych w GBSBanku ZOBACZ

 

STOSOWANE STAWKI PROWIZJI I WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH:

 

KLIENCI INDYWIDUALNI:

  • Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla klientów indywidualnych w GBSBanku ZOBACZ
  • Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie wymienialnej dla klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych w GBSBanku ZOBACZ

KLIENCI INSTYTUCJONALNI:

  • Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla klientów instytucjonalnych w GBSBanku - ZOBACZ 
  • Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie wymienialnej dla klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych w GBSBanku ZOBACZ

STOSOWANE KURSY WALUTOWE - ZOBACZ

 

BILANS Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA ZA OSTATNI OKRES PODLEGAJĄCY BADANIU - ZOBACZ

 

WŁADZE BANKU:

 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU BANKU:
Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj Członkowie Zarządu lub jeden Członek Zarządu i Pełnomocnik działający w zakresie umocowania bądź dwóch Pełnomocników ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd.

Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram