x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Zasady realizacji przekazów dewizowych wychodzących z Banku
01 - 10 - 2018r.
  • Bank realizuje przekazy dewizowe w EUR w trybie standardowym, z datą waluty następnego dnia roboczego przypadającego po dacie złożenia dyspozycji, pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz. 15.30.
  • Bank realizuje przekazy w pozostałych walutach w trybie standardowym, z datą waluty „spot” (termin rozliczenia transakcji przypadający na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia), pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz. 14.30.
  • Bank realizuje przekazy w trybie pilnym w walutach EUR, USD i GBP, z datą waluty odpowiadającą dacie złożenia dyspozycji, pod warunkiem otrzymania zlecenia do godz. 12.00. Realizacja przekazu w trybie „pilnym” wymaga dyspozycji zleceniodawcy w tym zakresie i wiąże się z naliczeniem i pobraniem dodatkowych prowizji, zgodnie z właściwą Taryfą.
  • Przekazy złożone po wskazanych powyżej godzinach oraz w dni wolne są realizowane w terminach ustalonych jak dla dyspozycji złożonych w następnym dniu roboczym.
  • Przekazy dewizowe wychodzące z banku internetowego realizowane są tylko i wyłącznie w trybie „standardowym”. Przekazy dewizowe wychodzące w trybie „pilnym” realizowane są tylko i wyłącznie w placówkach Banku.
  • Bank nie realizuje przekazów dewizowych wychodzących z banku internetowego w przypadku braku możliwości ich zrealizowania, w szczególności ze względu na brak środków lub błędne dane wprowadzone przez klientów w banku internetowym np. w zakresie numeru IBAN.
Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram