x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Uwagi, reklamacje, pochwały
11 - 01 - 2023r.

Oto miejsce, w którym możesz zgłaszać swoje uwagi oraz zastrzeżenia odnośnie naszego Banku, jak również usług oferowanych przez nas i naszych partnerów. 

 

Co powinna zawierać treść reklamacji, byśmy mogli skutecznie i szybko na nią zareagować?

 • imię i nazwisko lub nazwę klienta (lub dane osoby reprezentującej),
 • nr PESEL/ numer NIP lub Regon,
 • adres korespondencyjny,
 • nr telefonu do kontaktu oraz adres e-mail,
 • dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta wraz z dokumentami,
 • oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń,
 • informację o sposobie udzielenia odpowiedzi przez Bank,
 • podpis klienta.

Warto pamiętać!
Bank szybciej rozpatrzy Twoje zgłoszenie wtedy, gdy będzie ono zawierać niezbędne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia lub przedmiot zgłoszenia. Dlatego tak ważne jest dołączenie wszelkich dokumentów związanych z przedmiotem sprawy. Jeśli takie dokumenty nie zostaną dołączone wraz z reklamacją, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie.

 

 

Reklamacje mogą być wnoszone przez klienta:

 1. Z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej,
 2. Z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, wysyłając e–mail na adres podany na stronie internetowej GBSBanku, tj. reklamacja@gbsbank.pl,
 3. Z wykorzystaniem Infolinii Contact Center nr (+48) 801 140 141,
 4. Osobiście w formie pisemnej lub ustnej w placówce organizacyjnej lub sprzedażowej zajmującej się obsługą klienta – adresy placówek GBSBanku dostępne są na stronie internetowej gbsbank.pl/kontakt,
 5. Listownie w formie pisemnej na adres placówki organizacyjnej lub sprzedażowej zajmującej się obsługą klienta– adresy placówek GBSBanku dostępne są na stronie internetowej gbsbank.pl/kontakt. 

 

 

Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram