x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Klauzula informacyjna dla kontrahentów
30 - 03 - 2023r.

W nawiązaniu do łączącego nas stosunku prawnego związanego z realizacją zawartych umów, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, w odniesieniu do Państwa danych osobowych oraz pozyskanych od Państwa danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Państwa firmę oraz osób fizycznych wskazanych przez Państwa jako osoby do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) wykonując obowiązek informacyjny informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO jest Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, z siedzibą w Barlinku, ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek. Dane kontaktowe: tel.: (95) 222 33 00, e-mail: bank@gbsbank.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@gbsbank.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1.

3) Dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) wykonania zawartej umowy, tj. konieczności dysponowania danymi na potrzeby jej wykonania lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);

b) wykonanie przez Administratora obowiązków prawnie na nim ciążących (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c „RODO”) wynikających z mi.in z przepisów podatkowych;

c) dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia statystyk oraz raportowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);

d) w celach archiwizacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”).

4) odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:

a) Osoby upoważnione przez Administratora;

b) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów m.in.kancelarie prawne, firmy doradcze, świadczące usługi IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje marketingowe;

c) Podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa.

5) Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Dane osobowe pozyskane od Państwa będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane, nie dłużej niż  5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania związany
z obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem roszczeń lub istniejącym przepisem prawa.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

7) Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;

b) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;

c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;

e) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;

f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

8) Osobom, których dane dotyczą przysługuje również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

9) Osoby, których dane dotyczą mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

10) Podanie danych osobowych było niezbędne do prawidłowej realizacji łączącego nas stosunku prawnego.

11) Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu „RODO” na podstawie uzyskanych danych osobowych.

 

W przypadku udostępnienia przez Państwa do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników lub innych osób, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku prosi o poinformowanie tych osób:

a) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, które zostały przekazane do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku;

b) o tym, że Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku jest administratorem danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej;

c) o tym, że Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku otrzymał dane osobowe od Państwa, w związku z wzajemnym wykonywaniem zobowiązań.

Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram
ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej