x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych dla Członków Banku (osoby prawne)

24 - 06 - 2024r.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO jest Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Barlinku, z siedzibą w Barlinku, ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek. Dane kontaktowe: tel.: (95) 222 33 00, e-mail: bank@gbsbank.pl

 

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

a)       pod adresem e -mail: iod@gbsbank.pl,

b)       za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Banku: https://gbsbank.pl/kontakt/,

c)       za pomocą usługi e-doręczenia: AE:PL-64323-16201-AVURD-20,

d)       pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

 

3. Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

a) w celu podjęcia działań zmierzających do przyjęcia w poczet Członków Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku podmiotu, którego jest Pani/Pan reprezentantem, a następie w zakresie realizacji zadań Członka Banku w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, tj. m.in. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c) RODO); W zakresie w jakim przepisy prawa nie nakazują przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących Członka Banku, lecz jest to niezbędne do realizacji zadań wynikających z faktu bycia Członkiem Banku przez podmiot, którego reprezentant reprezentuje, podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Banku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO). 

b) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w odniesieniu do członków Banku, w jakim przewidują to przepisy szczególne, tj. min. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit c) RODO;  

c) zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

 

4. Kategorie przetwarzanych danych

Bank może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, informacje o podmiocie, który Pani / Pan reprezentuje, dane kontaktowe.

 

5.Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Bank do czasu ustania prawa do reprezentacji przez Panią / Pana Członka Banku (np. wskutek wygaśnięcia pełnomocnictwa lub odwołania z funkcji) lub w zakresie przetwarzania danych dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Państwa obowiązków z nich wynikających. Dane przetwarzane w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

 

6. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w ustępie 3 mogą być:

a) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów m.in. kancelarie prawne, firmy doradcze, świadczące usługi IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje marketingowe;

b) Podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa.

 

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

1)         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)         prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)         prawo usunięcia danych,

4)         prawo ograniczenia przetwarzania danych;

5)         prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6)         prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8. Prawo do sprzeciwu

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zawsze jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym wobec profilowania i marketingu bezpośredniego, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu.

 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/ Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

10. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciegoPani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

11. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie w jakim wynika to z przepisów prawa, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

 

Administrator - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram
ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej