x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Przelewy SORBNET
01 - 10 - 2018r.

GBS Bank oferuje swoim klientom realizację zleceń płatniczych za pośrednictwem systemu SORBNET. Zaletą tego systemu jest możliwość szybkiego przekazania środków na rachunek w innym banku. Dodatkowo kwota przelewu dokonywanego w systemie SORBNET nie posiada ograniczeń.

Zlecenia płatnicze składane przez klientów Banku do realizacji w systemie SORBNET:

  • w dni robocze, w godzinach 8.00 – 14:30 - wysyłane są do innego banku bezpośrednio po złożeniu dyspozycji w placówce GBS Banku;
  • w dni robocze po godzinie 14:30 oraz w dni wolne od pracy - wysyłane są do innego banku w najbliższym dniu roboczym.

Zlecenia w systemie SORBNET realizowane są wyłącznie w walucie PLN i nie mogą dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, przekazywanych na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadzonych w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie oraz płatności na rzecz organów podatkowych, przekazywanych na rachunki tych organów oraz płatności dokonywanych na podstawie czeków oraz innych obciążeniowych zleceń płatniczych.

W jaki sposób złożyć dyspozycję przelewu SORBNET?

Zlecenia płatnicze przeznaczone do rozrachunku w systemie SORBNET GBS Bank przyjmuje w formie bezgotówkowej. Dyspozycja bezgotówkowa przyjmowana jest do realizacji na druku zgodnym ze standardowym wzorem dokumentu polecenie przelewu/wpłata gotówkowa z dopisanym przez zleceniodawcę wyrazem SORBNET. Przelewy środków w kwocie 1 000 000,00 złotych i powyżej muszą być kierowane do rozliczenia w systemie SORBNET. Na życzenie Klienta do rozliczenia w systemie SORBNET mogą być kierowane zlecenia płatnicze poniżej 1 000 000,00 złotych.

 

Opłaty

Za przelew SORBNET pobierane są, zgodnie z Tabelą opłat i prowizji dostępną w zakładce Rachunki.

Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram