x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
BFG w GBS Banku
03 - 10 - 2018r.

Wszystkie depozyty w GBS Banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości 100 000 euro (w złotych).

Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą, limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie. W przypadku rachunków powierniczych, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.

 

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej BFG www.bfg.pl oraz pod numerami telefonów:

  • 22 583 09 42
  • 22 583 09 43
  • 22 583 09 45
  • faks: 22 58 30 589
  • e-mail: kancelaria@bfg.pl

Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996, z późn. zm.).

Informacje udzielane są również pod numerem telefonu GBS Banku - 95 746 04 00.

Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram