x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
30 - 03 - 2023r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO") oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku z siedzibą w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 2, informuje że:

 

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku z siedzibą w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 2, zwany dalej: Bankiem. Monitorowaniem objęty jest następujący obszar: sale obsługi, ciągi komunikacyjne, teren wokół placówek.

2)      Z Bankiem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: bank@gbsbank.pl, pisemnie pod powyższym adresem lub telefonicznie pod numerem tel.: (95) 222 33 00.

3)      W Banku wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@gbsbank.pl lub pisemnie na adres Banku (wskazany w ust. 1).

4)      Informujemy, że nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku, za które Bank uznaje w szczególności:

  • potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w otoczeniu siedziby i placówek Banku i w siedzibie i placówkach Banku, a także bezpieczeństwa informacji (w tym przestrzegania tajemnicy bankowej),
  • zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym,
  • możliwość ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem i przeciwdziałania nadużyciom,
  • rozpatrywanie skarg/roszczeń klientów,
  • identyfikacja sprawców ewentualnych przestępstw popełnionych na terenie i obrębie danej placówki.

5)      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

6)      Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa. Nagrany obraz będzie przechowywany przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy  od dnia nagrania, chyba że obowiązek dłuższego przechowywania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.

 

7)      Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank podmiotom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Banku na podstawie zawartych umów powierzenia, w tym podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego oraz konserwację systemów - przy czym takie podmioty przetwarzają, dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, a także podmiotom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

8)      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby  Bank  dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dotyczą dane administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

9)      W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10)   Bank nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

11)   Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wizyty w Banku i jego oddziałach.

12)   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

13)   Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

 

Administrator - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram
ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej