x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x

Kredyt Mieszkaniowy

Spełniamy marzenia
o Twoim domu!
Zapytaj o szczegóły
x<x
Zapytaj o szczegóły
Masz pytania?
Nie pozostawiaj ich bez odpowiedzi!

Korzyści
Kalkulator kredytowy
Cenniki
Jak otrzymać
Sprawdź Korzyści
finansujesz do 80% wartości nieruchomości
zyskujesz możliwość zawieszania spłaty do 24 miesięcy (jednorazowo w okresie kredytowania)
środki przeznaczasz na finansowanie wielu celów mieszkaniowych (cele możesz łączyć!)
masz oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + marża 1,8 p.p.
płacisz okrągłe 0 zł prowizji
RRSO: 8,46% Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,46% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 352 718,00 PLN (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania: 246 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 7,68 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M: 5,88% i marży Banku w wysokości 1,80%; łączna liczba rat: 246, przy czym 245 miesięcznych równych rat w wysokości 2 852,28 PLN i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 2 853,93 PLN. Całkowity koszt kredytu 361 183,53 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 348 944,53 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 0,00 PLN. Opłata za prowadzenie Konta Znajome wynosi 0,00 PLN, w przypadku miesięcznych wpływów na rachunek płatniczy w wysokości min. 1 000,00 PLN, opłata za obsługę karty debetowej 0,00 PLN, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych przez Użytkownika karty w miesiącu kalendarzowym wyniesie co najmniej 700,00 PLN (opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidulanych w GBSBanku). Roczna stawka za ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych w TU w ramach oferty Banku 601,00 PLN (12 020 PLN za cały okres kredytowania). Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno- prawnej (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 713 901,53 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Wskaźnik referencyjny WIBOR 3M ustalany jest na okresy 3-miesięczne, które odpowiadają kwartałom kalendarzowym, w wysokości ustalonej na ostatni dzień roboczy kwartału kalendarzowego poprzedzającego okres obowiązywania wskaźnika referencyjnego. Kalkulacja została dokonana na dzień 24.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Kalkulator kredytowy

W GBSBanku ZERUJEMY PROWIZJĘ od Twojego kredytu.


Od 08.02.2024 r. do 30.06.2024 r. mamy dla Ciebie wyjątkową promocję również na nasz Kredyt Mieszkaniowy. Promocja dedykowana jest wszystkim tym, którzy na dzień złożenia wniosku kredytowego są aktywnymi lub nowymi klientami i posiadają zdolność kredytową oraz:

 • otwarty ROR,
 • otwarte konto oszczędnościowe,
 • kartę płatniczą lub złożyli wniosek o jej wydanie,
 • dostęp do bankowości internetowej e-GBS24/Aplikacji mobilnej
 • ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości w TU współpracującym z GBSBankiem

Tylko tyle i aż tyle, by wziąć swój kredyt taniej. Pamiętaj, należy spełnić wszystkie warunki, żeby móc skorzystać z promocji!

Promocyjne warunki cenowe nie dotyczą kredytów udzielanych z udziałem partnera współpracującego z GBSBankiem na zasadach podpisanej Umowy Współpracy.

 

NA CO MOŻESZ PRZEZNACZYĆ KREDYT?
 • budowę, nadbudowę, rozbudowę lub dokończenie budowy, domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym;
 • adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne;
 • zakup i nabycie: działki budowlanej, na której jest lub będzie realizowana budowa nieruchomości mieszkalnej;
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (również w budowie) na rynku pierwotnym lub wtórnym;
 • zakup lokalu własnościowego spółdzielczego, prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym;
 • zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub zamianę prawa do lokalu tj.: dopłatę związaną ze zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
 • dopłatę związaną z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w prawo własności;
 • wykup służbowego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne;
 • refinansowanie poniesionych kosztów oraz spłatę kredytu zaciągniętego w innym banku na w/w cele; 
 • pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego; 
 • finansowanie kosztów i opłat związanych z kredytowanym przedsięwzięciem kredytowym np.: opłaty notarialne i skarbowe, opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń, koszt projektów budowlanych;
 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów.
KREDYT MIESZKANIOWY Z OKRESOWO STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ NA OKRES 5 LAT?

Jeżeli cenisz sobie spokój i chcesz mieć pewność, że rata Twojego kredytu mieszkaniowego nie zmieni się przez najbliższe 5 lat rozważ kredyt z okresowo stałą stopą procentową.

 • W trakcie trwania pierwszego, 5-letniego okresu obowiązywania stałej stopy procentowej (przez 60 m-cy, począwszy od dnia uruchomienia kredytu) nie możesz przejść na oprocentowanie zmienne.
 • Po zakończeniu tego okresu możesz zdecydować się na kolejny, nowo ustalony 5-letni okres stałego oprocentowania lub przejść na oprocentowanie zmienne, stanowiące sumę marży Banku i stopy referencyjnej WIBOR 3M.
 • Jeśli zdecydujesz się na kolejny okres, przekażemy Ci propozycję oprocentowania stałego na kolejne 5 lat.
 • Jeśli nie zaakceptujesz nowej wysokości stałego oprocentowania, po tym okresie Twój kredyt będzie oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej a wysokość Twoich rat uzależniona będzie od wysokości WIBOR-u oraz marży określonej w umowie kredytowej.
 • Jeśli zaakceptujesz warunki i podpiszesz aneks do umowy kredytu, będziesz mógł korzystać ze stałej stopy na nowych warunkach przez kolejne 5 lat.

W przypadku stosowania oprocentowania okresowo stałego, obowiązuje ono przez okres 5 lat. W tym okresie wysokość raty kapitałowo-odsetkowej Twojego kredytu nie zmieni się, ponieważ nie jest zależna od zmiany wskaźnika referencyjnego. Natomiast występuje ryzyko, że w okresie stosowania stałej stopy procentowej wysokość Twojej raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnej stopy referencyjnej WIBOR 3M, wykorzystywanej jako wskaźnik referencyjny w kalkulacji wysokości oprocentowania zmiennego. Po upływie ww. 5-letniego okresu, możesz wybrać zastosowanie oprocentowania okresowo stałego (uwaga: może się różnić od oprocentowania w poprzednim okresie) na kolejny 5-letni okres (analogicznie jest w przypadku następnych okresów) lub też zastosowanie oprocentowania zmiennego.

 

Z kolei w okresie stosowania zmiennej stopy procentowej występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej WIBOR 3M wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, a to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu mieszkaniowego. W przypadku gdy stopa referencyjna przyjmie wartość zero lub wartość ujemną oprocentowanie kredytu w tym okresie będzie równe wysokości marży Banku.

 

Oprocentowanie okresowo - stałe:

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi: 12,41% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 352 718,00 PLN, okres kredytowania: 246 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo stałe kredytu: 8,90 % w skali roku w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie oprocentowanie zmienne: 7,88% w skali roku, wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M: 5,88% oraz marży Banku w wysokości 2,00%. Rata miesięczna: 3 595,00 PLN, łączna liczba rat: 246. Całkowity koszt kredytu 550 787,81 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 531 494,45 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 7 054,36 PLN. Opłata za prowadzenie Konta Znajome wynosi 0,00 PLN, w przypadku miesięcznych wpływów na rachunek płatniczy w wysokości min. 1 000,00 PLN, oplata za obsługę karty debetowej 0 PLN, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych przez Użytkownika karty w miesiącu kalendarzowym wyniesie co najmniej 700,00 PLN (opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidulanych w GBSBanku). Roczna stawka za ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych w TU w ramach oferty Banku 601,00 PLN ( 12 020,00 PLN za cały okres kredytowania). Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno- prawnej (PCC-1) -19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 903 505,81 PLN. Oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, po którym następuje oprocentowanie w formule zmiennej i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie, w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Wskaźnik referencyjny WIBOR 3M ustalany jest na okresy 3-miesięczne, które odpowiadają kwartałom kalendarzowym, w wysokości ustalonej na ostatni dzień roboczy kwartału kalendarzowego poprzedzającego okres obowiązywania wskaźnika referencyjnego. Kalkulacja została dokonana na dzień 24.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

MASZ KREDYT MIESZKANIOWY Z OPROCENTOWANIEM ZMIENNYM, ALE CHCESZ PŁACIĆ RATĘ W STAŁEJ WYSOKOŚCI PRZEZ 5 LAT?

Możesz zmienić sposób oprocentowania swojego kredytu mieszkaniowego na okresowo stałe przez 5 lat. Po tym czasie Twój kredyt automatycznie powróci na oprocentowanie zmienne, oparte na wskaźniku WIBOR. Możesz też ponownie złożyć wniosek o zmianę na oprocentowanie okresowo stałe na nowych warunkach, na kolejne 5 lat.

 

Możesz skorzystać z oferty, jeśli:

 • posiadasz zdolność kredytową,
 • masz u nas kredyt mieszkaniowy z okresem obowiązywania dłuższym niż 5 lat,
 • nie masz zaległości w ich spłacie,
 • wywiązujesz się z warunków określonych w umowie,
 • złożysz wniosek o zmianę sposobu oprocentowania,
 • zaakceptujesz pięcioletni okres obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej,
 • podpiszesz aneks do swojej umowy.
JAK TO ZROBIĆ?
 • Wniosek o zmianę sposobu oprocentowania swojego kredytu mieszkaniowego składasz w dowolnej placówce banku.
 • Poinformujemy Cię, jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych dokumentów.
 • Podpisujesz aneks do umowy.
 • Pamiętaj, że wniosek i aneks muszą podpisać wszyscy kredytobiorcy.
INFORMACJA O PRZEPISACH ROZPORZĄDZENIA BMR I PLANIE AWARYJNYM

Rozporządzenie BMR to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych. Rozporządzenie BMR określa zasady, na jakich opracowywane są wskaźniki referencyjne oraz reguły nadzoru nad podmiotami (tzw. administratorami wskaźników), które te wskaźniki opracowują i udostępniają uczestnikom rynku finansowego, w tym bankom.

 

Czym jest wskaźnik referencyjny ?
Wskaźnik referencyjny jest indeksem stanowiącym odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu kredytu (np. kredytu hipotecznego o zmiennym oprocentowaniu). Przykładem wskaźnika referencyjnego stosowanym przez Bank jest WIBOR 3M. Oprocentowanie zmienne kredytu hipotecznego jest ustalane jako suma marży (wartość stała) oraz wartości wskaźnika referencyjnego (która jest zmienna).

 

Wartość wskaźnika referencyjnego ulega zmianom w zależności od przyjętej metodologii jego obliczenia przez administratora wskaźnika. Metodologia opracowywania wskaźnika referencyjnego jest wyznaczana przez administratora wskaźnika referencyjnego, w oparciu o przepisy Rozporządzenia BMR, które mają zapewnić przejrzystość, rzetelność i wiarygodność wskaźników referencyjnych oraz zwiększyć ochronę konsumentów. Administrator wskaźnika referencyjnego jest podmiotem niezależnym od banku, działa na podstawie specjalnego zezwolenia, a jego zadaniem jest opracowywanie wskaźnika referencyjnego, wyznaczanie metodologii jego opracowywania, oraz jego publikacja.

 

Najpowszechniejszym wskaźnikiem referencyjnym stosowanym w umowach kredytowych w złotych polskich jest WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa rynku międzybankowego, po jakiej banki w Polsce są skłonne udzielić innym bankom pożyczek w walucie polskiej, na ustalony okres. Wskaźnik ten jest podstawą wyznaczenia oprocentowania zmiennego dla kredytów hipotecznych udzielanych przez banki. Aktualizowany jest codziennie, a jego wartość można sprawdzić na stronie administratora wskaźnika referencyjnego: GPW Benchmark S.A.


Administrator wskaźnika może – w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego – dokonać zmian w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego, opublikowanej na stronie internetowej administratora. Administrator wskaźnika może też zaprzestać opracowywania wskaźnika referencyjnego w sposób trwały lub czasowy w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego.

 

Na wypadek wystąpienia tego typu zdarzeń, Rozporządzenie BMR nałożyło na banki obowiązek opracowania planu awaryjnego, który określa sposób postępowania banku w sytuacji, gdy nastąpi istotna zmiana wskaźnika referencyjnego, z którego Bank korzysta, albo zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

 

Jakie działania podjął GBSBank w zakresie Rozporządzenia BMR ?
Bank przyjął plan awaryjny, wedle którego w przypadku ogłoszenia przez administratora wskaźnika referencyjnego istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego, który jest stosowany w umowie, Bank stosuje od dnia obowiązywania Istotnej zmiany Wskaźnik referencyjny po Istotnej zmianie skorygowany o:

 1. Korektę podaną przez Administratora, a jeżeli Administrator nie podał Korekty
 2. Korektę wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami Wskaźnika referencyjnego przed Istotną zmianą a wartościami Wskaźnika referencyjnego po Istotnej zmianie z tych samych dni publikacji, za okres 12 miesięcy przed datą ogłoszenia Istotnej zmiany Wskaźnika referencyjnego.

W przypadku zaprzestania opracowywania Wskaźnika referencyjnego wskutek zaistnienia Zdarzenia regulacyjnego:

 1. Bank stosuje Wskaźnik alternatywny określony w umowie, a w przypadku jego braku, Wskaźnik alternatywny wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego albo wskazany przez Podmiot wyznaczający, wraz z Korektą ustaloną umową, przepisami prawa albo podaną przez Podmiot wyznaczający,
 2. w przypadku gdy Wskaźnik alternatywny nie zostanie wyznaczony zgodnie z pkt 1, Bank stosuje Wskaźnik alternatywny, wraz z Korektą podaną przez Administratora Wskaźnika alternatywnego, spełniający łącznie następujące warunki:
  • Administrator Wskaźnika alternatywnego posiada odpowiednie zezwolenia właściwego organu nadzoru, a także jest wskazany przez European Securities and Markets Authority w rejestrze administratorów wskaźników referencyjnych,
  • Wskaźnik alternatywny jest wskaźnikiem stopy procentowej dla waluty zastępowanego Wskaźnika referencyjnego,
  • Wskaźnik alternatywny odzwierciedla równoważny rynek lub jego realia gospodarcze, co zastępowany Wskaźnik referencyjny,

W przypadku, gdy umowa, przepisy prawa, Podmiot wyznaczający lub Administrator Wskaźnika Alternatywnego nie poda Korekty Wskaźnika alternatywnego, ani nie wskaże, że korekta nie może być stosowana, Bank skoryguje Wskaźnik alternatywny Korektą wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami dotychczasowego Wskaźnika referencyjnego, a wartością Wskaźnika alternatywnego z tych samych dni publikacji, za okres 182 dni przed datą zaprzestania opracowywania Wskaźnika referencyjnego.

 

W sytuacji braku możliwości wyznaczenia Wskaźnika alternatywnego na podstawie postanowień poprzedzających, Bank stosuje do ustalania oprocentowania, jako Wskaźnik alternatywny, podstawową stopę procentową banku centralnego właściwego dla waluty kredytu wraz z Korektą wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami Wskaźnika referencyjnego, a wartością stopy procentowej banku centralnego z tych samych dni publikacji, za okres 12 miesięcy przed datą zaprzestania opracowywania Wskaźnika referencyjnego.

 

W przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana wskaźnika referencyjnego lub zostanie wskazany wskaźnik alternatywny dla wskaźnika, którego opracowywanie został zaprzestane, Bank poinformuje o tym zdarzeniu klientów w sposób określony w umowie.

 

Jaki jest wpływ planu awaryjnego i Rozporządzenia BMR na zawarte umowy kredytowe?
W odniesieniu do umów zawartych przez konsumentów przed dniem 1 stycznia 2023 Bank umożliwia zawarcie bezpłatnego aneksu wprowadzającego zapisy planu awaryjnego. W celu podpisania aneksu do umowy kredytowej, zapraszamy do wybranej placówki Banku. Aneks jest do podpisania przez wszystkich kredytobiorców.

 

W dzisiejszym świecie posiadanie własnego domu czy mieszkania jest marzeniem wielu ludzi. Aby zrealizować tę aspirację, zdecydowana większość osób korzysta z kredytów mieszkaniowych, które umożliwiają sfinansowanie zakupu lub budowy nieruchomości.

 

Czym jest kredyt mieszkaniowy?

Kredyt mieszkaniowy to forma finansowania, która umożliwia zakup własnego lokum, pomimo ograniczonych środków finansowych. Kredyt hipoteczny jest jednym z najpopularniejszych produktów bankowych, pozwalający na spełnienie marzeń o własnym domu lub mieszkaniu.

 

Rodzaje kredytów mieszkaniowych

Na rynku dostępne są różnorodne rodzaje kredytów mieszkaniowych, z których każdy ma swoje specyficzne cechy i przeznaczenie.

Kredyty hipoteczne, zaraz po kredycie gotówkowym, są najpowszechniejsze. Pozyskane w banku pieniądze przeznaczone są na kupno nieruchomości.

Kredyty budowlane i remontowe służą realizacji projektów budowlanych i modernizacyjnych, dając kredytobiorcom szansę na dostosowanie nieruchomości do swoich potrzeb.

 

Kluczowe aspekty kredytu mieszkaniowego

Poznaj najważniejsze elementy kredytu hipotecznego.

 • Oprocentowanie: kredyty mieszkaniowe mogą mieć oprocentowanie okresowo stałe na 5 lat od uruchomienia kredytu lub oprocentowanie zmienne. Okresowo stała stopa procentowa zapewnia pewność co do wysokości rat, podczas gdy zmienne oprocentowanie może wprowadzić zmiany w wysokości rat w zależności od sytuacji na rynku finansowym.
 • Okres kredytowania: długość okresu kredytowania wpływa bezpośrednio na wysokość rat. Krótsze okresy kredytowania mogą oznaczać wyższe raty, ale również mniejsze koszty odsetek ogółem.
 • Wysokość wkładu własnego: wysokość wkładu własnego ma wpływ na dostępność kredytu. Większy wkład własny minimalizuje ryzyko po stronie banku i obniża kwotę kredytu.

Korzyści wynikające z kredytu mieszkaniowego

Kredyt mieszkaniowy oferuje wiele korzyści, takich jak:

 • Realizacja marzeń: daje możliwość spełnienia marzeń o własnym lokum, które można dostosować do swoich potrzeb.
 • Rozłożenie kosztów: pozwala na rozłożenie kosztów nieruchomości na dogodne raty, co jest szczególnie korzystne dla osób o ograniczonych środkach finansowych.
 • Potencjalna inwestycja: nieruchomość zakupiona za pomocą kredytu może zyskać na wartości, co może stanowić inwestycję na przyszłość.

Z czym należy się liczyć w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego?

Biorąc kredyt mieszkaniowy w banku, weź pod uwagę kilka aspektów.

 • Ryzyko niewypłacalności: nagłe zdarzenia życiowe, takie jak utrata pracy lub problemy zdrowotne, mogą wpłynąć na zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu.
 • Ryzyko wzrostu stopy procentowej: wzrost stóp procentowych prowadzi do wzrostu rat kredytowych.
 • Wartość nieruchomości: spadek wartości nieruchomości może utrudnić spłatę kredytu, szczególnie jeśli kredytobiorca chce ją sprzedać.

Jak wybrać odpowiedni kredyt mieszkaniowy?

Przed podjęciem decyzji o kredycie mieszkaniowym ważne jest:

 • Analiza zdolności kredytowej i budżetu: ocenienie swojej zdolności do spłaty kredytu i dostosowanie go do swojego budżetu.
 • Porównanie ofert: przeszukanie ofert różnych instytucji finansowych, aby wybrać tę najkorzystniejszą.
 • Konsultacja z doradcą finansowym: skorzystanie z pomocy specjalisty, który przedstawi najkorzystniejsze oferty kredytu mieszkaniowego.

Skorzystaj z kredytu mieszkaniowego w GBSBanku

Kredyt mieszkaniowy jest znakomitą opcją dla tych, którzy chcą zrealizować marzenia o własnym lokum. Niemniej jednak, przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty, korzyści i ryzyka związane z tym rodzajem finansowania. Planowanie finansowe i zdolność do spłaty są kluczowe w procesie wyboru odpowiedniego kredytu mieszkaniowego.

 

Dowiedz się, jak zaciągnąć kredyt hipoteczny w GBSBanku. Skontaktuj się z naszym doradcą i wybierz produkty bankowe, odpowiadające Twoim potrzebom.

 

Ustawowe wakacje kredytowe 

Wspieramy kredytobiorców, których raty znacznie wzrosły. Jeśli taka jest Twoja sytuacja, kliknij, przeczytaj dokładnie nasz poradnik i poznaj szczegóły

 

Co zrobić, żeby skorzystać z wakacji kredytowych?
1.    Pobierz i wypełnij wniosek.
2.    Złóż wniosek przez:

 • serwis bankowości elektronicznej wg kroków:
  • wybieramy opcję WNIOSKI a następnie opcję ZŁÓŻ WNIOSEK
  • Z listy dostępnych wniosków wybieramy DODATKOWY/INNY WNIOSEK Z ZAŁĄCZNIKIEM
  •  Przechodzimy DALEJ wypełniając wniosek, dodajemy załącznik (tj. wypełniony i podpisany wniosek z punktu 1.) i wysyłamy go do GBSBanku klikając WYŚLIJ
 • za pośrednictwem email na adres: wakacjekredytowe@gbsbank.pl.
 • w placówce naszego Banku
 • drogą korespondencyjną (listownie) na adres GBSBanku z dopiskiem: "Wakacje kredytowe"

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może złożyć jeden Kredytobiorca. Uprzejmie informujemy, że:

 • GBSBank realizuje wnioski o wakacje kredytowe składane przed terminem i w dniu przypadającym na spłatę kredytu.
 • W przypadku złożenia wniosku o wakacje kredytowe przed dniem lub w dniu przypadającym na spłatę raty Twojego kredytu hipotecznego może się zdarzyć, że rata zostanie pobrana. Potrzebujemy czasu na rozpatrzenie Twojego wniosku o wakacje kredytowe. W ciągu kilku dni zwrócimy na Twój rachunek pobraną ratę kredytu. Przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
 • UWAGA: w przypadku wniosków składanych pocztą tradycyjną (listownie) wiążąca jest data doręczenia do GBSBanku wniosku o wakacje kredytowe, a nie data wysłania wniosku do GBSBanku.
 • Przed złożeniem wniosku pamiętaj o sprawdzeniu ważności dokumentu tożsamości.

Przekażemy Ci także szczegółową informację opisującą ryzyka związane z kredytem zabezpieczonym hipotecznie.

Data aktualizacji: 29 - 05 - 2024r.
Zapytaj Doradcę
Agnieszka Bigelmajer

tel. 882 133 600

województwo zachodniopomorskie

Małgorzata Pograniczna

tel. 532 371 014

województwo lubuskie

Katarzyna Dziemieńczuk

tel. 532 374 302 

województwo lubuskie

Sprawdź blog
Udostępniłeś złodziejowi dane? Sprawdź, jakie mogą być konsekwencje.
23 - 05 - 24
Blog
Udostępniłeś złodziejowi dane? Sprawdź...
Oszustwa polegające na wyłudzeniu danych karty, czyli tzw. fraudy kartowe, są coraz popularniejsze wśród internetowych przestępców. Ich liczba wzrasta wraz z upowszechnianiem zakupów internetowych...
Wirtualny spacer po historii polskich banków spółdzielczych
20 - 05 - 24
Blog
Wirtualny spacer po historii polskich banków...
Warto zapamiętać ten adres: www.historiabs.pl. To miejsce, w którym można miło spędzić czas na atrakcyjnym, wirtualnym spacerze przez historię bankowości spółdzielczej.
Czym się wyróżnia i jak uzyskać kredyt inwestycyjny?
16 - 05 - 24
Blog
Czym się wyróżnia i jak uzyskać kredyt...
Długoterminowe źródło finansowania inwestycji – sposób na zapewnienie rozwoju firmy
Czy kredyt gotówkowy ma zmienne oprocentowanie?
06 - 05 - 24
Blog
Czy kredyt gotówkowy ma zmienne oprocentowanie?...
Odpowiadając na tak postawione pytanie, należy stwierdzić, że oprocentowanie kredytu gotówkowego może mieć zasadniczo dwie formy – zmienną lub stałą. Jakie są konsekwencje w przypadku każdej...
5 sprawdzonych rad jak dokonać płatności za granicą
17 - 04 - 24
Blog
5 sprawdzonych rad jak dokonać płatności...
Sezon wyjazdowy zbliża się wielkimi krokami. Wiele osób już planuje bliższe i dalsze podróże. Linie lotnicze oraz hotele kuszą korzystnymi promocjami na wyjazdy w najdalsze zakątki świata. Co...
Kredyt gotówkowy. Na ile lat można go zaciągnąć?
31 - 03 - 24
Blog
Kredyt gotówkowy. Na ile lat można go zaciągnąć?...
Wybór okresu spłaty kredytu gotówkowego nie jest prostą sprawą. Wiele osób pyta nas, które opcje są najbardziej korzystne. Odpowiedź, jak to zwykle bywa, brzmi, „to zależy”. A zatem „na...
Stabilnie i do przodu! Nowy wywiad z Grzegorzem Flanzem.
14 - 03 - 24
Aktualności, Blog
Stabilnie i do przodu! Nowy wywiad z Grzegorzem...
Nowy rok przyniósł kontynuację zapoczątkowanej w ubiegłym roku nowej strategii rozwoju GBSBanku. Czas na pierwsze wnioski i małą aktualizację na temat prowadzonych działań.
Współpraca WRE! GBSBank, KSSSE i wielkie plany na przyszłość.
12 - 03 - 24
Blog
Współpraca WRE! GBSBank, KSSSE i wielkie...
Spektakularne efekty poprzedzają intensywne rozmowy o możliwościach współpracy, korzyściach dla klientów, prężnym rozwoju i wsparciu – nie inaczej jest w przypadku Gospodarczego Banku Spółdzielczego...
Jak szybciej spłacić kredyt gotówkowy? Zrób to sprytniej!
22 - 02 - 24
Blog
Jak szybciej spłacić kredyt gotówkowy?...
Czy warto brać kredyt gotówkowy na konkretny zakup, mając w perspektywie przypływ gotówki? Czy lepiej poczekać i kupić za gotówkę? Takie pytanie zadaje sobie wielu konsumentów, choć mało kto...
Jak długo trwa proces wnioskowania o kredyt gotówkowy w GBSBanku?
01 - 02 - 24
Blog
Jak długo trwa proces wnioskowania o kredyt...
Ile się czeka na kredyt gotówkowy? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób. W dobie inflacji zdecydowanie chętniej sięgamy po wspomaganie w postaci narzędzi kredytowych, które sprawiają, że...
Znacie już oszustwo na firmę kurierską? To nie jedyny nowy fortel naciągaczy!
30 - 01 - 24
Blog
Znacie już oszustwo na firmę kurierską?...
awód oszusta wymaga ciągłej kreatywności. W sytuacji, gdy informacje o tym, jak radzić sobie z przekrętami, rozchodzą się w sieci jak świeże bułeczki, potrzeba nie lada wysiłku, by wymyślić...
Łączy nas żużel! Nowy wywiad z Grzegorzem Flanzem
02 - 01 - 24
Aktualności, Blog
Łączy nas żużel! Nowy wywiad z Grzegorzem...
Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym numerze Głosu Banków Spółdzielczych ukazał się wywiad z prezesem Flanzem. Tym razem było na sportowo!
Pod kogo podszywają się przestępcy?
20 - 11 - 23
Aktualności, Blog
Pod kogo podszywają się przestępcy?
Pamiętacie jeszcze cykl edukacyjny „Znajomy Bank Radzi”? W naszych artykułach często opisujemy Wam, za kogo mogą podawać się cyberprzestępcy, by zyskać Wasze zaufanie. Pracownik banku? Policjant?...
Wspieramy biegaczy ze Słońska
10 - 10 - 23
Blog
Wspieramy biegaczy ze Słońska
To już kolejna w Słońsku tak duża impreza dedykowana zmarłemu nauczycielowi Robertowi Bartkowi i kolejna, w której mamy przyjemność być partnerem i sponsorem wydarzenia.
Spotkanie Tytanów Biznesu. GBSBank partnerem wydarzenia w Dębnie
18 - 09 - 23
Blog
Spotkanie Tytanów Biznesu. GBSBank partnerem...
Oddział Północnej Izby Gospodarczej w Dębnie 23 września 2023 roku planuje organizację uroczystej Gali Dębieńskich Tytanów Biznesu – wraz z nimi wyróżniamy najlepszych!
Nie przekonuje Cię Kredyt 2%? Sprawdź alternatywę w GBSBanku!
14 - 09 - 23
Blog
Nie przekonuje Cię Kredyt 2%? Sprawdź alternatywę...
Nowości na rynku kredytowym wciąż rozpalają wyobraźnię. Wiele mówi się o tym, że wprowadzenie kredytu 2% otworzy wielu osobom drogę do własnego M. Czy Kredyt z dofinansowaniem to opcja dla każdego?...
Za nami Święto Chleba. Gdzie? Oczywiście że w Lubuskiem!
28 - 08 - 23
Blog
Za nami Święto Chleba. Gdzie? Oczywiście...
Lubuskie Święto Chleba odbyło się już po raz 26 i wciąż zachwyca nas tym, jak żywotna jest tradycja wiejskich dożynek. To wspaniały, kultywowany z pokolenia na pokolenie wyraz szacunku dla rolników...
Dzielimy się dobrem!
11 - 08 - 23
Blog
Dzielimy się dobrem!
W GBSBanku wspieramy instytucje w regionie na różne sposoby… często jest to wsparcie finansowe, ale to nie wszystko. Już po raz kolejny wspieramy nasze regionalne placówki również sprzętowo...
Ubezpieczenie indywidualne? Ubezpieczenie grupowe?
08 - 08 - 23
Blog
Ubezpieczenie indywidualne? Ubezpieczenie...
Wybierz ubezpieczanie Szkolne Edu Plus – najlepszy wybór zarówno gdy organizujesz wycieczkę szkolną… jak również gdy planujesz rodzinny wypad.
Nie daj się oszustom. Fałszywe telefony i zagrożone oszczędności
07 - 08 - 23
Aktualności, Blog
Nie daj się oszustom. Fałszywe telefony...
W dobie niełatwej sytuacji ekonomicznej, Bankowe Centrum Bezpieczeństwa ZBP, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komenda Główna Policji odnotowują zwiększoną liczbę cyberoszustw...
Twoje cele oszczędnościowe są już w GBSBanku!
13 - 07 - 23
Aktualności, Blog
Twoje cele oszczędnościowe są już w GBSBanku...
Pomagają skupić uwagę na tym, co naprawdę ważne… Zwiększają zaangażowanie i nie dają łatwo z siebie zrezygnować. Są potrzebne, by codziennie motywować się do działania i wytrwać w tym...
GBSBank w Świecie Biznesu!
07 - 07 - 23
Blog
GBSBank w Świecie Biznesu!
Czy rok 2023 zmienił nasze bankowe potrzeby? Z jakich produktów finansowych najchętniej korzystamy? Jak radzą sobie nasi klienci biznesowi w czasach post-pandemii?
Pakiet nowotworowy od Generali. Ubezpiecz się od choroby w GBSBanku
06 - 07 - 23
Blog
Pakiet nowotworowy od Generali. Ubezpiecz...
Życie zwykło stawiać przed nami wyzwania. Jednym z nich może być choroba, której pojawienie się jest zwykle niespodziewane i powoduje całkowitą zmianę priorytetów. Dlaczego warto ubezpieczyć...
Bezpieczny Kredyt 2%? Już niebawem w GBSBanku!
03 - 07 - 23
Aktualności, Blog
Bezpieczny Kredyt 2%? Już niebawem w GBSBanku!
Zapowiadany od dłuższego czasu… Zachęcający korzystnymi warunkami… rozbudzający nowe nadzieje na swoje pierwsze M… Bezpieczny Kredyt 2% już niebawem wchodzi do oferty GBSBanku!
Barlinecki Klub Tenisowy w dobrej formie!
03 - 07 - 23
Blog
Barlinecki Klub Tenisowy w dobrej formie...
Skąd to wiemy? Tak się składa, że GBSBank wspiera BKT w Drużynowych Mistrzostwach Polski PLT dla Amatorów… i nie tylko!
Znajomy Bank Radzi. Cyberbezpieczeństwo na wakacjach. O czym trzeba pamiętać?
28 - 06 - 23
Blog
Znajomy Bank Radzi. Cyberbezpieczeństwo...
O tym, że wakacje to okres lekkiego rozprężenia, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Perspektywa dłuższego wypoczynku, spontanicznych wypadów lub podróży w nieznane może pochłonąć nas całkowicie...
Akcja edukacja – znów w GBSBanku!
16 - 06 - 23
Blog
Akcja edukacja – znów w GBSBanku!
Wygląda na to, że na dobre wchłonęło nas szkolenie innych z naszej ulubionej specjalizacji, a mianowicie bankowości spółdzielczej. Kolejne dwie grupy odwiedziły nasze placówki w Barlinku i Pełczycach...
Technologiczne plany na przyszłość.
14 - 06 - 23
Aktualności, Blog
Technologiczne plany na przyszłość.
Już 60% naszych klientów korzysta z aplikacji GBSBank! Tym, którzy korzystają z niej od dawna, dziękujemy za zaufanie, a tych, którzy jeszcze nie korzystają, zachęcamy do sprawdzenia, czym niebawem...
Uniwersytet Trzeciego Wieku z wizytą w GBSBanku
29 - 05 - 23
Blog
Uniwersytet Trzeciego Wieku z wizytą w GBSBanku...
Kiedy seniorzy w takiej liczbie na raz odwiedzają oddział GBSBanku, to znak, że coś się dzieje. I tym razem był oczywiście ważny powód, a mianowicie – EDUKACJA. Nasi pilni studenci otrzymali...
Twój dokument traci ważność? Koniecznie zaktualizuj dane w banku!
19 - 05 - 23
Blog
Twój dokument traci ważność? Koniecznie...
Znasz to? Twój dowód osobisty traci ważność, ale nie masz czasu wyrobić nowego? A jak już go wyrobisz, to nie w głowie Ci informowanie o tym różnych instytucji? Nie ryzykuj! Zaktualizuj dane...
Stal Gorzów – jesteśmy z Wami!
24 - 04 - 23
Blog
Stal Gorzów – jesteśmy z Wami!
Kolejny sezon i kolejny rok współpracy z najlepszym klubem żużlowym w Polsce. Przedłużamy współpracę – bo jakżeby inaczej! Nie wyobrażamy sobie, żeby GBSBank nie był związany z tą wspaniałą...
Oszustwa „na policjanta” i „na wnuczka”. Porozmawiaj z bliskimi o tych zagrożeniach
09 - 03 - 23
Blog
Oszustwa „na policjanta” i „na wnuczka”...
Wskazane w nagłówku sposoby wyłudzania pieniędzy to dwa najbardziej powszechne przestępstwa, przed jakimi ostrzega Policja i Bankowe Centrum Bezpieczeństwa FinCERT.pl. Jak się obronić przed zaawansowaną...
To był piękny Dzień Kobiet z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową
09 - 03 - 23
Blog
To był piękny Dzień Kobiet z Zachodnią...
W GBSBanku lubimy tradycje, a to może stać się naprawdę niezłą lokalną tradycją… Mowa oczywiście o izbowym Dniu Kobiet, którego pierwsza edycja odbyła się, a jakżeby inaczej, 8 marca w Lubuskim...
Znajomy Bank Radzi. Nie taki wpłatomat straszny!
07 - 03 - 23
Blog
Znajomy Bank Radzi. Nie taki wpłatomat straszny...
Dysponujesz gotówką? Chcesz szybko i bezpiecznie przetransferować ją na swoje konto? Nic prostszego, skorzystaj z wpłatomatu Planet Cash. Sprawdź, jak to działa!
Kolejne lekcje bankowania za nami!
23 - 02 - 23
Blog
Kolejne lekcje bankowania za nami!
Lekcji bankowania ciąg dalszy. Tym razem nasz Zespół Bankowości Zdalnej trafił do Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą, by przeprowadzić kolejną edycję zajęć...
GBSBank wspiera przedsiębiorców z Polską Fundacją Przedsiębiorczości.
22 - 02 - 23
Aktualności, Blog
GBSBank wspiera przedsiębiorców z Polską...
Polska Fundacja Przedsiębiorczości od lat świadczy usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. GBSBank dołącza do partnerów Fundacji, by wspólnie budować...
Rozlicz swój PIT z GBSBankiem
20 - 02 - 23
Blog
Rozlicz swój PIT z GBSBankiem
Czy pamiętasz o tym, że od 15 lutego do 2 maja 2023 roku musisz złożyć roczne zeznanie podatkowe za rok 2022? Możesz to zrobić poprzez usługę e-PIT, która dostępna jest na stronie podatki.gov.pl...
Mikołajkowe Jarosławsko
29 - 12 - 22
Blog
Mikołajkowe Jarosławsko
Jest takie wydarzenie, które nie odbywało się bez GBSBanku od 2019 roku… Co to takiego? Oczywiście mikołajki w sołectwie Jarosławsko w gminie Pełczyce.
Stracisz dane, stracisz pieniądze. Dołącz do akcji przeciw oszustom!
20 - 12 - 22
Blog
Stracisz dane, stracisz pieniądze. Dołącz...
Oszuści nie oszczędzają nikogo. W ostatnim czasie metodą na wnuczka została okradziona 91-letnia mieszkanka Szczecina, która oddała cyberprzestępcom pamiątki z Powstania Warszawskiego… Jak temu...
Jaki bank wybrać? Taki jak GBS: życzliwy dla klientów
15 - 12 - 22
Blog
Jaki bank wybrać? Taki jak GBS: życzliwy...
Bo bycie życzliwym to nie jest zwyczajne bycie grzecznym i uprzejmym dla swoich klientów… Prawdziwa życzliwość wynika z realnego lubienia ludzi i szczerej chęci oraz gotowości do działania dla...
Banki spółdzielcze w działaniach na rzecz rozwoju regionalnego
01 - 12 - 22
Blog
Banki spółdzielcze w działaniach na rzecz...
24 listopada mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Konferencji Krajowego Związku Banków Spółdzielczych pod patronatem Narodowego Banku Polskiego. Debatowaliśmy o roli banków spółdzielczych w...
GBSBank i Stal Gorzów kolejny rok razem do celu!
16 - 11 - 22
Blog
GBSBank i Stal Gorzów kolejny rok razem...
Sezon 2022 co prawda dobiega końca, ale my już wiemy, że to był doskonały rok! Kolejny rok wspieraliśmy bowiem waleczną drużynę Stali Gorzów wraz z ich niepokonanym kapitanem oraz mistrzem świata...
Wspieramy młodych z ABC Futbolu Barlinek
26 - 10 - 22
Blog
Wspieramy młodych z ABC Futbolu Barlinek
Jesteśmy zdania, że talenty należy odkrywać jak najwcześniej, żeby zdążyły się w pełni rozwinąć… Dlatego cieszymy się z tego, że przychodzi nam wspierać kolejne stowarzyszenie poszukujące...
Dzień Seniora w ZUS!
18 - 10 - 22
Blog
Dzień Seniora w ZUS!
Już po raz kolejny ZUS oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizują Dzień Seniora. W całym kraju, pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, odbędą się różne wydarzenia...
 Wyprawa z MasterCard na Wyspę Żywiołów
21 - 09 - 22
Blog, Nagrody
Wyprawa z MasterCard na Wyspę Żywiołów...
Pamiętacie naszą Ligę Mistrzyń z Dębna? Znów jest o nich głośno! W tym roku odniosły kolejne zwycięstwo w partnerskiej akcji pod hasłem „Wyprawa MasterCard. Wyspa Żywiołów”. Nasza wspaniała...
FRIDAY EVENTLOP 2022 z udziałem GBSBanku
09 - 09 - 22
Blog
FRIDAY EVENTLOP 2022 z udziałem GBSBanku
Za nami XIX edycja Spotkania Seminaryjno–Integracyjnego Pracodawców FRIDAY EVENTLOP 2022, która odbyła się 2 września w Gorzowie Wielkopolskim i zgromadziła całkiem niezłe grono prężnie działających...
Święto plonów! Pyrzany, Płonno, Bierzwnik, Grzymiradz i Jesionowo
07 - 09 - 22
Blog
Święto plonów! Pyrzany, Płonno, Bierzwnik...
Dożynki – to święto zajmuje szczególne miejsce w grafiku naszych corocznych eventów. Tym razem GBSBank obchodził je wspólnie z mieszkańcami gminy Witnica, Barlinek, Bierzwnik, Dębno i Przelewice...
Zagrożenia sieci. Czy można się od nich ubezpieczyć?
05 - 09 - 22
Blog
Zagrożenia sieci. Czy można się od nich...
Wiele mówiliśmy na temat bezpieczeństwa seniorów online… tym razem radzimy, jak zabezpieczyć najmłodszych przed zagrożeniami sieci. W dalszej części przedstawimy 5 najpoważniejszych i odpowiemy...
Turniej o puchar Dyrektora GBSBanku. Wielki festiwal sportu w Górzycy!
30 - 08 - 22
Blog
Turniej o puchar Dyrektora GBSBanku. Wielki...
W sobotę 20 sierpnia 2022 mieliśmy przyjemność wziąć udział w niesamowitej imprezie sportowej pod nazwą Turniej piłkarski Młodzików TORNEO LUBUSKIE 2022. To wydarzenie dla nas szczególne, bo...
Wspieramy CRS Pogoń Barlinek kolejny rok, a będzie ich więcej
17 - 08 - 22
Blog
Wspieramy CRS Pogoń Barlinek kolejny rok...
Kontynuujemy umowę sponsorską pomiędzy Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku a Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek.
Webinarium dla Seniorów. Cyberbezpieczeństwo w usługach finansowych
17 - 08 - 22
Aktualności, Blog
Webinarium dla Seniorów. Cyberbezpieczeństwo...
W GBSBanku wychodzimy z założenia, że rozmów o bezpiecznym bankowaniu nigdy za wiele… dlatego sami powracamy do tego tematu regularnie w ramach bloga i z przyjemnością polecamy inne wiarygodne...
Grzegorz Flanz - nowy Prezes – nowe podejście?
16 - 08 - 22
Blog
Grzegorz Flanz - nowy Prezes – nowe podejście?...
Nowy Prezes Zarządu – dlaczego zdecydował się poprowadzić bank z Barlinka? Jaki model placówek i nowe technologie bankowe będzie wspierał? Czy jest za dalszym budowaniem wspólnego wizerunku z...
Zabierz BLIK-a na wakacje, czyli kilka słów o bezpiecznym blikowaniu
11 - 08 - 22
Blog
Zabierz BLIK-a na wakacje, czyli kilka słów...
Płatności BLIK-iem są a) wygodne; b) intuicyjne; c) szybkie. Ale czy są bezpieczne? W kontekście wakacyjnych wojaży to zagadnienie wydaje się szczególnie ważne, dlatego w tym artykule postanowiliśmy...
Vishing. Nie daj się podpuścić!
11 - 08 - 22
Blog
Vishing. Nie daj się podpuścić!
Voice Vishing to nie tylko kolejne anglojęzyczne hasło, które warto dodać do swojego słownika… to również zagadnienie, które warto zgłębić, by móc natychmiast zareagować na próbę wyłudzenia...
Zabiegane wakacje? Tylko nad jeziorem Nierzym!
10 - 08 - 22
Blog
Zabiegane wakacje? Tylko nad jeziorem Nierzym!
Dlaczego właśnie tam? Bo to właśnie nad jeziorem Nierzym odbył się dziesiąty – jubileuszowy Bieg Trzech Jezior – zorganizowany wspólnymi siłami przez miasto Gorzów Wielkopolski, Ośrodek...
Lato w pełni z GBSBankiem lokalnie!
15 - 07 - 22
Blog
Lato w pełni z GBSBankiem lokalnie!
Za nami dwa wspaniałe wydarzenia regionalne. W ubiegły weekend mieliśmy przyjemność świętować 75-lecie GBS Banku wraz z Wami podczas Letniej Biesiady Pełczyckiej oraz 3 Dni na Cysterskim Szlaku...
Ataki socjotechniczne, czyli umysł w niebezpieczeństwie
30 - 06 - 22
Blog
Ataki socjotechniczne, czyli umysł w niebezpieczeństwie
Cyberprzestępcy wykorzystują nie tylko zaawansowane narzędzia informatyczne i techniki, aby włamać się do komputerów lub na konta użytkowników. Czasem uciekają się do nakłonienia internautów...
Mamy ten Feeling ;)
28 - 06 - 22
Blog
Mamy ten Feeling ;)
A dokładnie świetny kontakt z FEELING Dance Group – pełnym energii i pozytywnych emocji zespołem tanecznym działającym przy Barlineckim Ośrodku Kultury, który docenił nas podczas swojej wielkiej...
Zabezpiecz się na przyszłość z BIK
24 - 06 - 22
Blog
Zabezpiecz się na przyszłość z BIK
BIK udostępnia usługi klientom online poprzez portal bik.pl, co pozwala skupić w jednym miejscu kompleksowe informacje ułatwiające kontrolę i bezpieczeństwo naszych finansów. Zakładając swoje...
Sponsorem Dobrych Wieczorów w Gorzowie Wielkopolskim jest GBSBank!
21 - 06 - 22
Blog
Sponsorem Dobrych Wieczorów w Gorzowie Wielkopolskim...
Koncerty, spektakle uliczne i wiele więcej… przed nami niespełna 4 miesiące atrakcji w ramach cyklu „Dobry Wieczór Gorzów”, który ruszył w niedzielę 19 czerwca i zakończy się 10 września...
Dwa składniki, czyli przepis na cyberbezpieczeństwo
20 - 06 - 22
Blog
Dwa składniki, czyli przepis na cyberbezpieczeństwo
Hasła nie są już wystarczającym sposobem na ochronę naszych kont przed przejęciem ich przez cyberprzestępców. Warto stosować dodatkową weryfikację. Oto, o co chodzi i jak to działa.
Relacje są dla nas ważne! Dlatego cieszą nas tak miłe gesty.
08 - 06 - 22
Blog
Relacje są dla nas ważne! Dlatego cieszą...
Jakie? Takie, jakie otrzymał w ostatnim czasie nasz rewelacyjny Oddział GBSBanku w Bogdańcu za zaangażowanie i wsparcie lokalnych placówek edukacyjnych.
Bezpieczeństwo danych osobowych to współodpowiedzialność nas wszystkich
08 - 06 - 22
Blog
Bezpieczeństwo danych osobowych to współodpowiedzialność...
Codziennie aż 95% Polaków łączy się z siecią, korzystając z komputera, tabletu lub smartfona. Dzięki temu skrócił się dystans geograficzny z najbliższymi, zniesione zostały bariery między...
Świat Biznesu znów wybrał najlepszych na Pomorzu Zachodnim
08 - 06 - 22
Blog
Świat Biznesu znów wybrał najlepszych...
Co roku informujemy Was o tym wydarzeniu, bo co roku jesteśmy jego partnerem i każdego roku jesteśmy dumni z tego, jak prężnie rozwija się zachodniopomorski biznes, niejednokrotnie również z naszą...
Wykład z planowania finansowego dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego
27 - 05 - 22
Blog
Wykład z planowania finansowego dla studentów...
Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim trwa w najlepsze! Tym razem mieliśmy przyjemność dzielić się ze studentami wiedzą na temat poduszek i trampolin finansowych, które bardzo przydają się...
Seniorzy i mobilne bankowanie? To możliwe z intuicyjną apką GBSBank.
27 - 05 - 22
Blog
Seniorzy i mobilne bankowanie? To możliwe...
Jak przekonać seniora do korzystania z banku za pomocą telefonu? Nie zawsze jest łatwo, nie zawsze uda się za pierwszym razem, ale naprawdę warto… warto usiąść wspólnie w chwili wolnego i nauczyć...
Spotkanie biznesowe w Witnicy
06 - 05 - 22
Blog
Spotkanie biznesowe w Witnicy
Czwartek 21.04. 2022 upłynął nam w Witnicy, gdzie spotkaliśmy się z ciepłym przyjęciem ze strony naszych partnerów biznesowych. Mieliśmy przyjemność zaprezentować najbardziej atrakcyjne elementy...
Nowe ułatwienia dla obywateli Ukrainy! System zastrzegania kart w języku ukraińskim
12 - 04 - 22
Aktualności, Blog
Nowe ułatwienia dla obywateli Ukrainy! System...
To dobra informacja dla osób, które zgubiły lub którym skradziono kartę debetową albo kredytową wydaną przez polski bank. Teraz ZASTRZEŻENIE karty jest o wiele prostsze!
Z Bartoszem nam po drodze! Kolejny rok przed nami.
31 - 03 - 22
Aktualności, Blog
Z Bartoszem nam po drodze! Kolejny rok przed...
W czwartek 17.03.2022 r. spotkaliśmy się po raz kolejny, aby pogratulować mu wielkich sukcesów i przedłużyć umowę sponsorską… o kim mowa? Naturalnie o Bartoszu Zmarzliku, z którym pracujemy...
Mówimy „Nie nowotworom u dzieci” z Fundacją Ronalda McDonalda
28 - 03 - 22
Blog
Mówimy „Nie nowotworom u dzieci” z Fundacją...
Już po raz piąty ambulans Fundacji odwiedzi Witnicę! W dniach 22-23 kwietnia będą prowadzić nieodpłatne i kompleksowe profilaktyczne badania ultrasonograficzne (USG) dla najmłodszych (od 9 miesięcy...
Prezes Grzegorz Flanz na antenie NiUS radio
15 - 03 - 22
Blog
Prezes Grzegorz Flanz na antenie NiUS radio
NiUS Radio do audycji Horyzont kariery zaprasza osoby, które są u szczytu rozwoju zawodowego i pełnią funkcje w zarządach, radach nadzorczych oraz zajmują stanowiska kierownicze w urzędach. W tym...
Edukacyjny Bank Wiedzy powraca z nową ofertą!
10 - 03 - 22
Blog
Edukacyjny Bank Wiedzy powraca z nową ofertą...
Przed nami druga edycja programu szkoleniowego prowadzonego z inicjatywy Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, w ramach którego czekają nas zdalne i bezpłatne szkolenia dla menedżerów, konsultacje...
Sezon rozliczeniowy w toku. Złóż PIT online!
10 - 03 - 22
Blog
Sezon rozliczeniowy w toku. Złóż PIT online...
Czy wiecie, że termin rozliczenia podatku za rok 2021 w tym roku mija 2 maja? Jeszcze sporo czasu, ale po co czekać do ostatniej chwili? Po co odkładać na później to, co można szybko i wygodnie...
Znajomy Bank radzi. Bezpieczne BLIK-owanie
09 - 03 - 22
Blog
Znajomy Bank radzi. Bezpieczne BLIK-owanie...
Uwielbiamy BLIK-a. To wygodny i bezpieczny sposób płatności. Podajesz kod, zatwierdzasz transakcję PIN-em w aplikacji i po sprawie. Bez logowania do bankowości internetowej, przepisywania haseł SMS...
Razem dla Ukrainy!
02 - 03 - 22
Aktualności, Blog
Razem dla Ukrainy!
W obliczu agresji na niepodległą Ukrainę, działamy! Wraz z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową włączamy się w pomoc dla walczących sąsiadów na wielu frontach. Możecie pomóc? Zapraszamy...
Napięta sytuacja w Europie. To pole do popisu dla oszustów…
01 - 03 - 22
Aktualności, Blog
Napięta sytuacja w Europie. To pole do popisu...
Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed zwiększoną aktywnością cyberprzestępców, którzy korzystają z tego, że jesteśmy zdezorientowani i starają się podsycać w nas poczucie zagrożenia...
Spoofing nowa metoda oszustów – jak się bronić?
22 - 02 - 22
Blog
Spoofing nowa metoda oszustów – jak się...
W ostatnim czasie nasi specjaliści zarejestrowali wzrost nasilenia działań przestępczych mających na celu wyłudzenie pieniędzy od klientów, poprzez podszywanie się pod infolinię banku. Czego...
Znamy najpopularniejszych sportowców województwa lubuskiego w 2021 roku!
21 - 02 - 22
Blog
Znamy najpopularniejszych sportowców województwa...
Jeśli nie mieliście przyjemności uczestniczyć w 59 Gali Lubuskiego Sportu, to z pewnością jesteście ciekawi, kto w tym roku zdobył serce publiczności i skradł głosy szacownej Kapituły… jako...
Szkolenia na wyciągnięcie ręki: obsługa komputera i smartfona, Excel, Word i wiele innych z ZAKK
08 - 02 - 22
Blog
Szkolenia na wyciągnięcie ręki: obsługa...
Obsługa komputera to dziś jedna z podstawowych umiejętności wymaganych nie tylko w pracy, lecz również kompetencja ułatwiająca w znacznym stopniu funkcjonowanie w życiu codziennym. Teraz mieszkańcy...
Mamy sportowca roku!
07 - 02 - 22
Blog
Mamy sportowca roku!
Gazeta Lubuska rok rocznie dba o to, by najlepsi sportowcy regionu zostali odpowiednio docenieni. Jesteśmy dumni z tego, że GBS Bank patronuje Plebiscytowi Sportowemu już od lat i tym samym promuje...
EKO flota? Logiczne, że się opłaca w leasingu!
14 - 01 - 22
Blog
EKO flota? Logiczne, że się opłaca w leasingu!
Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS już w dwóch kampaniach reklamowych edukowały klientów, jak wiele korzyści można odnieść stosując ekologiczne rozwiązania. Teraz przyszedł czas...
ZKS Stilon Gorzów dołącza do drużyny GBS Banku!
10 - 01 - 22
Blog
ZKS Stilon Gorzów dołącza do drużyny...
Stilonowcy… niebiesko-biali… albo jak kto woli Duma Gorzowa… to tylko kilka z wielu przydomków Klubu Sportowego Stilon Gorzów, który rozgrywa mecze na stadionie OSiR w Gorzowie Wielkopolskim...
Jarosławsko znów gościło Mikołaja
27 - 12 - 21
Blog
Jarosławsko znów gościło Mikołaja
12 grudnia stanął w gminie Pełczyce pod znakiem prawdziwej frajdy dla najmłodszych. Mikołajki zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Radą Sołecką ucieszyły każdego, kto wypatrywał...
W te Święta porozmawiajmy o cyberbezpieczeństwie
24 - 12 - 21
Blog
W te Święta porozmawiajmy o cyberbezpieczeństwie
Święta to okres, w którym spotykamy się z najbliższymi. Czas przygotowań może być dobrym pretekstem do rozmów na wiele tematów. Świąteczna etykieta zakłada pomijanie wątków budzących kontrowersje...
Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w listopadzie 2021 r.
15 - 12 - 21
Blog
Statystyki systemów rozliczeniowych KIR...
W listopadzie 2021 r. KIR przetworzył w systemie Elixir 180,67 mln transakcji o łącznej wartości 618,25 mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono...
Razem szkolimy seniorów! Zobacz harmonogram spotkań
09 - 12 - 21
Aktualności, Blog
Razem szkolimy seniorów! Zobacz harmonogram...
Wspólnie zapobiegajmy wykluczeniu cyfrowemu! Niebawem wraz z firmą szkoleniową Euro Capital ruszamy z nowym projektem obejmującym bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów. Znacie kogoś, kto...
Dla edukacji łączymy siły z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu
09 - 12 - 21
Blog
Dla edukacji łączymy siły z Zachodniopomorską...
A konkretnie ze stargardzkim Wydziałem ZPSB. W środę 8 grudnia podpisaliśmy wspólne porozumienie o współpracy i wsparciu inicjatyw prostudenckich, a także kształcenia szerokich grup odbiorczych...
Kolorowo mikołajkowo w każdym oddziale GBS Banku
06 - 12 - 21
Blog
Kolorowo mikołajkowo w każdym oddziale...
6 grudnia wszystkie oddziały GBS Banku zaroiły się od Świętych Mikołajów. Byli dosłownie wszędzie i obdarowywali naszych klientów nie tylko wspaniale pozytywną energią!
Gotowi na mikołajki? Prezenty wybrane?
02 - 12 - 21
Blog
Gotowi na mikołajki? Prezenty wybrane?
Dzieciaki z pewnością nie mogą się doczekać, a rodzice? Dla nich, to wzmożony czas poszukiwania… poszukiwania tego, co znalazło się w listach do Świętego Mikołaja…
Uwaga – Fałszywe połączenia telefoniczne przestępców podszywających się pod banki!
29 - 11 - 21
Blog
Uwaga – Fałszywe połączenia telefoniczne...
Komunikat – ostrzeżenie – Komendy Głównej Policji, FinCERT.pl – BCC ZBP i Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 15 listopada 2021 r.
Black Friday tuż tuż…
24 - 11 - 21
Blog
Black Friday tuż tuż…
Już w piątek 26 listopada przypada dzień wyczekiwany przez łowców promocji. Nadchodzi BLACK FRIDAY, a to oznacza że już niebawem Wasze marzenia mogą być nawet o połowę tańsze do spełnienia...
Wracamy na studia! A w zasadzie do studentów.
22 - 11 - 21
Blog
Wracamy na studia! A w zasadzie do studentów.
W ubiegłym tygodniu zrobiliśmy wielki come back w ramach współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim. Tym razem odwiedziliśmy studentów kierunku ekonomiczno-prawnego. Było jak zwykle interesująco...
Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w październiku 2021 r.
10 - 11 - 21
Blog
Statystyki systemów rozliczeniowych KIR...
W październiku 2021 r. KIR przetworzył w systemie Elixir 178,44 mln transakcji o łącznej wartości 591,48 mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono...
Tarcza Finansowa PFR 2.0
09 - 11 - 21
Aktualności, Blog
Tarcza Finansowa PFR 2.0
PFR Portal PPK zaprasza na bezpłatne szkolenia online dotyczące zasad rozliczania subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0.
!go Barlinek. Wchodzimy w to!
09 - 11 - 21
Blog
!go Barlinek. Wchodzimy w to!
Znacie najnowszą aplikację gminy Barlinek? To świetne narzędzie skupiające w sobie wiele ważnych usług, począwszy od wydarzeń i aktualności, po komunikaty i ostrzeżenia. To również praktyczna...
Jak utworzyć bezpieczne hasło - wskazówki
22 - 10 - 21
Blog
Jak utworzyć bezpieczne hasło - wskazówki
Hasła są jednym z podstawowych sposobów, w jaki możemy udowodnić, kim jesteśmy. Używanie silnych haseł jest niezbędne aby chronić swoją tożsamość oraz informacje.
Statystyki systemów rozliczeniowych KIR we wrześniu 2021 r.
21 - 10 - 21
Blog
Statystyki systemów rozliczeniowych KIR...
We wrześniu 2021 r. KIR przetworzył w systemie Elixir 175,59 mln transakcji o łącznej wartości 571,35 mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagranicznej w euro, rozliczono...
Złośliwe oprogramowanie – co może nam grozić?
15 - 10 - 21
Blog
Złośliwe oprogramowanie – co może nam...
Wirusy, trojany, ransomware i rootkit - wszystkie te słowa opisują to samo. Są to programy używane przez cyberprzestępców do infekowania komputerów i urządzeń. Złośliwe oprogramowanie może...
Stal Gorzów na podium drużynowych mistrzostw Polski
30 - 09 - 21
Blog
Stal Gorzów na podium drużynowych mistrzostw...
Rewanżowy mecz o 3 miejsce żużlowej ekstraligi przyniósł zwycięstwo Stali Gorzów i zagwarantował jej brązowy medal w Mistrzostwach Polski. Gratulujemy zwycięstwa i życzymy kolejnych sukcesów...
Lubuski Lider Biznesu. XII edycja za nami!
29 - 09 - 21
Blog
Lubuski Lider Biznesu. XII edycja za nami...
Najbardziej prestiżowy konkurs dla firm w regionie właśnie wyłonił zwycięzców. Gratulujemy Liderom Biznesu, których w tym roku mamy aż 38, w tym 14 firm, 10 mikroprzedsiębiorstw i 7 średnich...
Zobacz wszystkie
Mogą Cię Zainteresować także
Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram
ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej