x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Co nowego
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku zawiadamia członków banku, że zwołuje zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się dnia 31 maja 2019r.  o godz. 930 w Pensjonacie BUKOWA PRZYSTAŃ,  przy ul. Świętego Bonifacego 35d w Barlinku, z następującym porządkiem:

 

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP i zdolności ZP do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli (§ 14 ust.2, pkt.16 Statutu).
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Przedstawienie informacji na temat proponowanych zmian do Statutu Banku-dyskusja nad propozycjami uchwał.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Zebrania Przedstawicieli nr 3/2018 w z dnia 25.05.2018r. dotyczącej zatwierdzenia nowego Statutu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku (§ 14 ust.2, pkt. 11 Statutu).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku (§ 14 ust.2, pkt. 11 Statutu).
11. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku oraz sprawozdania finansowego za 2018r.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego
w Barlinku za rok 2018 wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną obowiązującej w Banku Polityki Wynagradzania.
13. Przedstawienie informacji nt. lustracji pełnej przeprowadzonej w 2017r. i realizacji wniosków polustracyjnych.
14. Przedstawienie informacji o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
15. Przedstawienie informacji o wnioskach z Zebrań Grup Członkowskich.
16. Informacja nt. zmienianych regulacji.
17. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami i propozycjami uchwał.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku za rok 2018 wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, (§ 14 ust.2, pkt.2 Statutu),
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r., (§ 14 ust.2, pkt.2 Statutu),
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku za 2018 rok (§ 14 ust.2, pkt.2 Statutu),
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku (§ 14 ust.2, pkt.2 Statutu),
e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągać (§ 14 ust.2, pkt.8 Statutu),
f) wniosków złożonych przez członków Banku podczas Zebrań Grup Członkowskich w 2019 roku (§ 14 ust.2, pkt.2 Statutu),
g) podziału nadwyżki bilansowej za 2018r. (§ 14 ust.2, pkt.4 Statutu),
h) kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku w 2019r. (§ 14 ust.2, pkt.1 Statutu),
i) oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej za rok 2018r. (§ 14 ust.2, pkt. 21 Statutu),
j) oceny Polityki Wynagradzania (§ 14 ust.2, pkt. 22 Statutu),
k) zatwierdzenia nowej Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku i uchylenia uchwały ZP nr 11/2014 z dnia 25.04.2014r. z późn. zm. (§ 14 ust.2, pkt. 20 Statutu),
l) zatwierdzenia nowego Regulaminu działania Rady Nadzorczej oraz uchylenia uchwały ZP nr 13/2015 z dnia 26.02.2015r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu działania Rady Nadzorczej, (§ 14 ust.2, pkt. 17 Statutu),
m) zatwierdzenia nowego Regulaminu wyboru do Rady Nadzorczej GBS w Barlinku,
n) wyboru delegatów na zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Bank jest zrzeszony (§ 14 ust.2, pkt. 15 Statutu),
o) zmiany wynagrodzeń dla członków RN oraz wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu. (§ 14 ust.2, pkt. 19 Statutu).
19. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie Zebrania


Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego
w Barlinku

 

 

 

Ostatnio dodane
Nagrody i wyróżnienia dla GBSBanku! Za wyniki i za technologie.
04 - 06 - 23
Nagrody
Nagrody i wyróżnienia dla GBSBanku! Za...
Ostatnie dni były w GBSBanku czasem bardzo dobrych wieści. Zostaliśmy docenieni przez niezależnych obserwatorów w kilku niezwykle ważnych dla nas kwestiach, które pozwalają nam coraz lepiej spełniać...
9 czerwca bankujemy online!
02 - 06 - 23
Aktualności
9 czerwca bankujemy online!
Czy wiesz, że 9 czerwca 2023 roku to idealny dzień na to, by skorzystać ze słońca… umówić się na grill ze znajomymi… pokontemplować piękno przyrody podczas letniego rodzinnego spaceru?
Zebranie Przedstawicieli GBSBanku. Podsumowanie roku 2022
01 - 06 - 23
Aktualności
Zebranie Przedstawicieli GBSBanku. Podsumowanie...
Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń podsumowujących działalność GBSBanku w roku 2022! W poniedziałek 29 maja w barlineckiej Bukowej Przystani okazało się, czy ubiegły rok był dla nas pomyślny…...
Zmiany w aplikacji mobilnej GBSBank!
31 - 05 - 23
Aktualności
Zmiany w aplikacji mobilnej GBSBank!
Nasza aplikacja się zmienia! Od teraz jest jeszcze bardziej intuicyjna, prosta w obsłudze i wygodna. Po prostu dopracowana do perfekcji w oparciu o analizę Waszych potrzeb oraz oczekiwań. Co się zmieniło?...
Dołącz do nas