x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Co nowego
Komunikat dotyczący rachunków gospodarki własnej Banku

Komunikat dotyczący rachunków gospodarki własnej Banku

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000080865, NIP 597-000-01-09, informuje, że na podstawie art. 62a ust. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019r. poz. 2357) uprawniony jest do prowadzenia rachunków gospodarki własnej służących do dokonywania rozliczeń własnych, związanych ze sprzedażą towarów i usług, jak również do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez GBS Bank wierzytelności pieniężnych (cesje wierzytelności).

 

Rachunek gospodarki własnej GBS Bank nie jest rachunkiem bankowym w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – Prawo bankowe, zatem nie będzie on uwidoczniony  w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). 

 

Zgodnie z Objaśnieniami Podatkowymi z dnia 20 grudnia 2019r. – Wykaz Podatników VAT, wydanymi przez Ministerstwo Finansów m.in. w stosunku do podatników dokonujących płatności na rachunki gospodarki własnej GBS Bank niezamieszczone w ww. wykazie, nie będą stosowane sankcje w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialność solidarna w VAT. Zgodnie z treścią ww. objaśnień, ich wydanie nastąpiło „na podstawie  art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900, z późn. zm.). Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 ww. ustawy zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie  go ochroną przewidzianą w art. 14k – 14m tej ustawy.”

 

Ww. objaśnienia dostępne są pod następującym linkiem: 

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-20-grudnia-2019-r-wykaz-podatnikow-vat

 

Jeśli w ramach współpracy prowadzonej z GBS Bank, wynikającej z zawartych z Bankiem umów lub z tytułu cesji wierzytelności dokonanych na rzecz Banku otrzymają Państwo lub Państwa kontrahenci (dłużnicy) faktury lub inne dowody księgowe zawierające jako właściwy do zapłaty rachunek, który nie znajduje się w ww. wykazie, mogą Państwo wystąpić do GBS Bank z wnioskiem o wydanie zaświadczenia informującego, że dany rachunek jest rachunkiem gospodarki własnej GBS Bank, w celu potwierdzenia, że jest on rachunkiem, o którym mowa w ww. objaśnieniach.

 

 

Ostatnio dodane
9 czerwca bankujemy online!
02 - 06 - 23
Aktualności
9 czerwca bankujemy online!
Czy wiesz, że 9 czerwca 2023 roku to idealny dzień na to, by skorzystać ze słońca… umówić się na grill ze znajomymi… pokontemplować piękno przyrody podczas letniego rodzinnego spaceru?
Zebranie Przedstawicieli GBSBanku. Podsumowanie roku 2022
01 - 06 - 23
Aktualności
Zebranie Przedstawicieli GBSBanku. Podsumowanie...
Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń podsumowujących działalność GBSBanku w roku 2022! W poniedziałek 29 maja w barlineckiej Bukowej Przystani okazało się, czy ubiegły rok był dla nas pomyślny…...
Zmiany w aplikacji mobilnej GBSBank!
31 - 05 - 23
Aktualności
Zmiany w aplikacji mobilnej GBSBank!
Nasza aplikacja się zmienia! Od teraz jest jeszcze bardziej intuicyjna, prosta w obsłudze i wygodna. Po prostu dopracowana do perfekcji w oparciu o analizę Waszych potrzeb oraz oczekiwań. Co się zmieniło?...
Kredyt Preferencyjny 2%. Zmiany w kredytach dla rolników.
29 - 05 - 23
Aktualności
Kredyt Preferencyjny 2%. Zmiany w kredytach...
Kwietniowa zapowiedź ministerstwa rolnictwa wchodzi w życie! Większe gospodarstwa rolne mają szansę na wyższy niskooprocentowany kredyt z dopłatą ARiMR i dłuższy okres spłaty.
Dołącz do nas