x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Sprawdź blog
Komunikat dotyczący rachunków gospodarki własnej Banku

Komunikat dotyczący rachunków gospodarki własnej Banku

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000080865, NIP 597-000-01-09, informuje, że na podstawie art. 62a ust. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019r. poz. 2357) uprawniony jest do prowadzenia rachunków gospodarki własnej służących do dokonywania rozliczeń własnych, związanych ze sprzedażą towarów i usług, jak również do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez GBS Bank wierzytelności pieniężnych (cesje wierzytelności).

 

Rachunek gospodarki własnej GBS Bank nie jest rachunkiem bankowym w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – Prawo bankowe, zatem nie będzie on uwidoczniony  w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). 

 

Zgodnie z Objaśnieniami Podatkowymi z dnia 20 grudnia 2019r. – Wykaz Podatników VAT, wydanymi przez Ministerstwo Finansów m.in. w stosunku do podatników dokonujących płatności na rachunki gospodarki własnej GBS Bank niezamieszczone w ww. wykazie, nie będą stosowane sankcje w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialność solidarna w VAT. Zgodnie z treścią ww. objaśnień, ich wydanie nastąpiło „na podstawie  art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900, z późn. zm.). Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 ww. ustawy zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie  go ochroną przewidzianą w art. 14k – 14m tej ustawy.”

 

Ww. objaśnienia dostępne są pod następującym linkiem: 

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-20-grudnia-2019-r-wykaz-podatnikow-vat

 

Jeśli w ramach współpracy prowadzonej z GBS Bank, wynikającej z zawartych z Bankiem umów lub z tytułu cesji wierzytelności dokonanych na rzecz Banku otrzymają Państwo lub Państwa kontrahenci (dłużnicy) faktury lub inne dowody księgowe zawierające jako właściwy do zapłaty rachunek, który nie znajduje się w ww. wykazie, mogą Państwo wystąpić do GBS Bank z wnioskiem o wydanie zaświadczenia informującego, że dany rachunek jest rachunkiem gospodarki własnej GBS Bank, w celu potwierdzenia, że jest on rachunkiem, o którym mowa w ww. objaśnieniach.

 

 

Ostatnio dodane
Aktualizacja danych? Przypomni Ci o tym wirtualny asystent!
30 - 11 - 23
Aktualności
Aktualizacja danych? Przypomni Ci o tym wirtualny...
Nasza bankowość internetowa zyskała nową funkcjonalność! W trosce o aktualność danych i bezpieczeństwo Twojego bankowania wprowadziliśmy GBS-owego pomocnika, który co pewien czas poprosi Cię...
Pod kogo podszywają się przestępcy?
20 - 11 - 23
Aktualności, Blog
Pod kogo podszywają się przestępcy?
Pamiętacie jeszcze cykl edukacyjny „Znajomy Bank Radzi”? W naszych artykułach często opisujemy Wam, za kogo mogą podawać się cyberprzestępcy, by zyskać Wasze zaufanie. Pracownik banku? Policjant?...
Bank bez tajemnic
30 - 10 - 23
Aktualności
Bank bez tajemnic
Na podstawie art. 318, Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji - GBS Bank przedstawia informacje o swojej...
Zmiany w Tabelach i Taryfach w GBSBanku
23 - 10 - 23
Aktualności
Zmiany w Tabelach i Taryfach w GBSBanku
Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 23.10.2023 r. dokonaliśmy zmian w:
Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram