x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Co nowego
A może zostać właścicielem Banku? Jeżeli pomyślałeś TAK, czytaj dalej!

A może zostać właścicielem Banku? Jeżeli pomyślałeś TAK, czytaj dalej!

Gospodarczy Bank Spółdzielczy, jak sama nazwa wskazuje, jest spółdzielnią, którą tworzą członkowie – właściciele Banku. Wszyscy oni, bez względu na liczbę udziałów, mogą być wybierani do organów Banku i mają równe prawa, w tym prawo do udziału w nadwyżce finansowej – otrzymują bowiem dywidendę. 

 

Kto może zasilić grono Członków spółdzielni?
Członkiem Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Warunkiem przyjęcia do grona udziałowców jest złożenie przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji członkowskiej.
O przyjęciu w poczet Członków Banku decyduje Zarząd Banku, podejmując stosowną uchwałę w terminie do 30 dni od dnia złożenia deklaracji. Deklaracje członkowskie są dostępne w każdej placówce. Możesz śmiało o nie zapytać pracowników swojego oddziału!

Na jakich warunkach?
Chcąc zostać przyjętym w poczet Członków Banku jako osoba fizyczna, należy wnieść wpisowe w wysokości 150,00 zł oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 1 udział o wartości 300,00 zł. Chcąc zostać Członkiem Banku jako osoba prawna, należy wnieść wpisowe w wysokości 150,00 zł oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 10 udziałów o wartości 300,00 zł. Wniesienie wpisowego i zadeklarowanych udziałów powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet Członków Banku. Natomiast wniesienie zadeklarowanych udziałów nadobowiązkowych następuje w dniu ich zadeklarowania. Każdy Członek Banku może posiadać maksymalnie 500 udziałów.

 

Co jeszcze przysługuje współwłaścicielom?
To świetne pytanie, choć nie sposób na nie odpowiedzieć jednym zdaniem. Członkowie spółdzielni partycypują bowiem w wielu różnych działaniach, wśród których wyróżnić można:

  • branie udziału w nadzorowaniu bankiem,
  • otrzymywanie odpisu obowiązującego Statutu Banku,
  • otrzymywanie odpisu regulaminów wydanych na podstawie Statutu,
  • prawo do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego rewidenta,
  • prawo do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
  • prawo żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,
  • prawo żądania udostępnienia protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji,
  • możliwość przeglądania rejestru członków.

 Wysokość dywidendy za ostatnie kilka lat:

Jeżeli więc chcesz inwestować długoterminowo i jednocześnie mieć wpływ na działanie GBS Banku, wypełnij deklarację, opłać wpisowe i wykup udziały, stając się Współwłaścicielem. 

 

Zapraszamy do oddziału GBS Banku, w którym nasi doradcy udzielą wszelkiej pomocy.

Ostatnio dodane
9 czerwca bankujemy online!
02 - 06 - 23
Aktualności
9 czerwca bankujemy online!
Czy wiesz, że 9 czerwca 2023 roku to idealny dzień na to, by skorzystać ze słońca… umówić się na grill ze znajomymi… pokontemplować piękno przyrody podczas letniego rodzinnego spaceru?
Zebranie Przedstawicieli GBSBanku. Podsumowanie roku 2022
01 - 06 - 23
Aktualności
Zebranie Przedstawicieli GBSBanku. Podsumowanie...
Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń podsumowujących działalność GBSBanku w roku 2022! W poniedziałek 29 maja w barlineckiej Bukowej Przystani okazało się, czy ubiegły rok był dla nas pomyślny…...
Zmiany w aplikacji mobilnej GBSBank!
31 - 05 - 23
Aktualności
Zmiany w aplikacji mobilnej GBSBank!
Nasza aplikacja się zmienia! Od teraz jest jeszcze bardziej intuicyjna, prosta w obsłudze i wygodna. Po prostu dopracowana do perfekcji w oparciu o analizę Waszych potrzeb oraz oczekiwań. Co się zmieniło?...
Kredyt Preferencyjny 2%. Zmiany w kredytach dla rolników.
29 - 05 - 23
Aktualności
Kredyt Preferencyjny 2%. Zmiany w kredytach...
Kwietniowa zapowiedź ministerstwa rolnictwa wchodzi w życie! Większe gospodarstwa rolne mają szansę na wyższy niskooprocentowany kredyt z dopłatą ARiMR i dłuższy okres spłaty.
Dołącz do nas