x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Co nowego
Zebranie Przedstawicieli GBS Banku

Zebranie Przedstawicieli GBS Banku

W dniu 23 czerwca br. odbyło się drugie w tym roku Zebranie Przedstawicieli Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku - podsumowano na nim działalność Banku w minionym 2020 roku oraz zakreślono plany na kolejny rok.

 

Delegatów oraz zaproszonych Gości przywitał Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Soliński.  Wiceprezes Zarządu Jarosław Grochowski przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Sprawozdanie finansowe za 2020 r. Podkreślił, że obrady Zebrania Przedstawicieli to dla Banku zawsze wyjątkowe wydarzenie, to okazja do podsumowań dotychczasowej działalności, ale i czas kreślenia planów na przyszłość. Za nami pełny wydarzeń a mimo to kolejny udany rok, zarówno pod względem osiągniętych wyników, jak również poziomu rozwoju.


W roku 2020 Bank wypracował wynik z działalności bankowej rzędu 43,66 miliona PLN oraz wynik brutto w wysokości 8,5 miliona PLN. Instytucja odprowadziła podatek od osób prawnych sięgający 2,75 miliona PLN, który w znacznej mierze zasila budżety samorządów, gdzie Bank prowadzi działalność. Na koniec maja br. aktywa Banku wyniosły 1 miliard 316 milionów PLN. Stawia to Bank w gronie kilku największych instytucji spółdzielczych w Polsce.


Bank, jako instytucja lokalna w sposób autentyczny traktuje zasady CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). To przede wszystkim odpowiedzialna polityka handlowa, produktowa i kredytowa, ale także wspieranie wszelkich wartościowych lokalnych inicjatyw kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, etc. Na wsparcia Bank rokrocznie przeznacza około 161,5 tysięcy PLN.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Soliński przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. Przedstawiciele jednomyślnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Roczne sprawozdanie finansowe Banku. Dokonali również podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2020 r. w kwocie 5,6 miliona PLN przeznaczając ją w całości na zwiększenie funduszy własnych Banku, co przyczyni się do zwiększania możliwości finansowania lokalnej gospodarki.

 

Najwyższe gremium spółdzielcze udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi Banku, w składzie: Jarosław Grochowski - Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu, Bożena Głogowska – Wiceprezes Zarządu, Katarzyna Mikulska – Członek Zarządu.

 

W dniu Zebrania Przedstawicieli zakończyła się kadencja dwóch członków Rady Nadzorczej: Kazimierza Kłody i Marka Maciąga. Przewodniczący Zebrania Jan Janas, Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Soliński oraz Wiceprezes Zarządu Jarosław Grochowski złożyli w imieniu reprezentowanych przez nich organów oraz  pracowników podziękowania za wieloletnią pracę dla dobra Banku.

 

Zebranie Przedstawicieli podjęło Uchwałę określającą 5-cio osobowy skład Rady Nadzorczej, który kształtuje się następująco:

Jan Soliński

Jan Kaczmarczyk

Waldemar Wójtowicz

Małgorzata Czapaluk

Piotr Wardawa

 

Rada Nadzorcza w ww. składzie otrzymała pozytywną zbiorową ocenę odpowiedniości.


Przewodniczący Rady Pan Jan Soliński podziękował Zarządowi, Delegatom oraz Pracownikom za zaangażowanie, doskonałą współpracę oraz zapewnienie ciągłości świadczenia usług w czasie lockdownu.

 

Rada Nadzorcza i Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku składają podziękowania wszystkim Uczestnikom Zebrania Przedstawicieli za wyjątkową atmosferę spotkania oraz miłe słowa uznania.

Ostatnio dodane
Zebranie Przedstawicieli GBSBanku. Podsumowanie roku 2022
01 - 06 - 23
Aktualności
Zebranie Przedstawicieli GBSBanku. Podsumowanie...
Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń podsumowujących działalność GBSBanku w roku 2022! W poniedziałek 29 maja w barlineckiej Bukowej Przystani okazało się, czy ubiegły rok był dla nas pomyślny…...
Zmiany w aplikacji mobilnej GBSBank!
31 - 05 - 23
Aktualności
Zmiany w aplikacji mobilnej GBSBank!
Nasza aplikacja się zmienia! Od teraz jest jeszcze bardziej intuicyjna, prosta w obsłudze i wygodna. Po prostu dopracowana do perfekcji w oparciu o analizę Waszych potrzeb oraz oczekiwań. Co się zmieniło?...
Kredyt Preferencyjny 2%. Zmiany w kredytach dla rolników.
29 - 05 - 23
Aktualności
Kredyt Preferencyjny 2%. Zmiany w kredytach...
Kwietniowa zapowiedź ministerstwa rolnictwa wchodzi w życie! Większe gospodarstwa rolne mają szansę na wyższy niskooprocentowany kredyt z dopłatą ARiMR i dłuższy okres spłaty.
Uniwersytet Trzeciego Wieku z wizytą w GBSBanku
29 - 05 - 23
Blog
Uniwersytet Trzeciego Wieku z wizytą w GBSBanku...
Kiedy seniorzy w takiej liczbie na raz odwiedzają oddział GBSBanku, to znak, że coś się dzieje. I tym razem był oczywiście ważny powód, a mianowicie – EDUKACJA. Nasi pilni studenci otrzymali...
Dołącz do nas