x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Co nowego
Zebranie Przedstawicieli GBS Banku

Zebranie Przedstawicieli GBS Banku

Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku zawiadamia członków banku, że zwołuje zgodnie z § 34 ust. 1 pkt. 6 Statutu Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się dnia 13 marca 2020r.  o godz. 1000 w Pensjonacie BUKOWA PRZYSTAŃ,  przy ul. Świętego Bonifacego 35d w Barlinku, z następującym porządkiem:

 

 

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, pełniącej rolę Komisji ds. odpowiedniości,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP i zdolności ZP do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
8. Wręczenie tytułu Honorowego Prezesa GBS Banku.
9. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku oraz sprawozdania finansowego za 2019r.  wraz z kierunkami rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej na rok 2020.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku za rok 2019 wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną obowiązującej w Banku Polityki Wynagradzania.
11. Przedstawienie informacji o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
12. Przedstawienie informacji o wnioskach z Zebrań Grup Członkowskich.
13. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami i propozycjami uchwał.
       Wystąpienia gości
14. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku za 2019r. wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku za 2019 rok,
4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,
5) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągać,
6) podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.,
7) kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku w 2020r.,
8) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
9) zmiany uchwały ZP nr 17/2019 w sprawie wyboru delegata na Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu,

15. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały ZP nr 14/2019 w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w GBS w Barlinku,
2) indywidualnej następczej oceny odpowiedniości za 2019 r. członków Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku,
3) kolegialnej następczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku za rok 2019,
4) zmiany uchwały ZP nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia nowej wersji Statutu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku,
5) wniosków złożonych przez członków Banku podczas Zebrań Grup Członkowskich w 2020 roku,
6) odwołania członków Rady Nadzorczej,

7) zmiany uchwały ZP nr 16/2019 dotyczącej przyjęcia Regulaminu Wyborów do Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku,

8) ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, w tym wybieranych w 2020r.7) ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, w tym wybieranych w 2020r.

16. Ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

a) przedstawienie informacji na temat kandydatów do Rady Nadzorczej,
b) autoprezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
c) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku na kadencję 2020-2024.
18. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie Zebrania.

Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego 

w Barlinku


Ostatnio dodane
9 czerwca bankujemy online!
02 - 06 - 23
Aktualności
9 czerwca bankujemy online!
Czy wiesz, że 9 czerwca 2023 roku to idealny dzień na to, by skorzystać ze słońca… umówić się na grill ze znajomymi… pokontemplować piękno przyrody podczas letniego rodzinnego spaceru?
Zebranie Przedstawicieli GBSBanku. Podsumowanie roku 2022
01 - 06 - 23
Aktualności
Zebranie Przedstawicieli GBSBanku. Podsumowanie...
Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń podsumowujących działalność GBSBanku w roku 2022! W poniedziałek 29 maja w barlineckiej Bukowej Przystani okazało się, czy ubiegły rok był dla nas pomyślny…...
Zmiany w aplikacji mobilnej GBSBank!
31 - 05 - 23
Aktualności
Zmiany w aplikacji mobilnej GBSBank!
Nasza aplikacja się zmienia! Od teraz jest jeszcze bardziej intuicyjna, prosta w obsłudze i wygodna. Po prostu dopracowana do perfekcji w oparciu o analizę Waszych potrzeb oraz oczekiwań. Co się zmieniło?...
Kredyt Preferencyjny 2%. Zmiany w kredytach dla rolników.
29 - 05 - 23
Aktualności
Kredyt Preferencyjny 2%. Zmiany w kredytach...
Kwietniowa zapowiedź ministerstwa rolnictwa wchodzi w życie! Większe gospodarstwa rolne mają szansę na wyższy niskooprocentowany kredyt z dopłatą ARiMR i dłuższy okres spłaty.
Dołącz do nas