x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Co nowego
Informacja o zmianach regulaminów kredytowania i tabel oprocentowania kredytów działalności.

Informacja o zmianach regulaminów kredytowania i tabel oprocentowania kredytów działalności.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 02.01.2020 r. GBS Bank wprowadza zmiany w Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku (§ 26) oraz Regulaminie kredytowania działalności rolniczej w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku (§ 25)  w zakresie zapisów odnośnie wysokości oprocentowania należności przeterminowanych dotyczących kredytów w rachunku bieżącym do wysokości określonej przepisami kodeksu cywilnego w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. do dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie) w stosunku rocznym, które otrzymały brzmienie:

 

Od niespłaconego kredytu lub części kredytu w terminie określonym w umowie lub określonym przez Bank w odrębnym wezwaniu Bank pobiera odsetki od przeterminowanych należności równe dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym (odsetki maksymalne za opóźnienie), jeżeli oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.


Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie, ogłaszana jest przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

Stosownie do wskazanej wyżej zmiany zaktualizowano zapisy w Tabelach oprocentowania kredytów i otrzymały brzmienie:

13.

Pozostałe produkty (oprocentowanie zmienne)

1)

saldo debetowe nieprawidłowe

dwukrotność odsetek za opóźnienie (karne)4)

2)

dyskonto weksli handlowych

10,00

3)

raty przeterminowane

dwukrotność odsetek za opóźnienie (karne)4)

4)

zrealizowane gwarancje bankowe

dwukrotność odsetek za opóźnienie (karne)4)

 

4 – wysokość  odsetek za opóźnienie (karne) równa się sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego + 5,5 punktów procentowych

 

Pełny tekst regulaminów oraz Tabel oprocentowania dostępny jest poniżej oraz w placówkach Banku. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.


Ostatnio dodane
9 czerwca bankujemy online!
02 - 06 - 23
Aktualności
9 czerwca bankujemy online!
Czy wiesz, że 9 czerwca 2023 roku to idealny dzień na to, by skorzystać ze słońca… umówić się na grill ze znajomymi… pokontemplować piękno przyrody podczas letniego rodzinnego spaceru?
Zebranie Przedstawicieli GBSBanku. Podsumowanie roku 2022
01 - 06 - 23
Aktualności
Zebranie Przedstawicieli GBSBanku. Podsumowanie...
Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń podsumowujących działalność GBSBanku w roku 2022! W poniedziałek 29 maja w barlineckiej Bukowej Przystani okazało się, czy ubiegły rok był dla nas pomyślny…...
Zmiany w aplikacji mobilnej GBSBank!
31 - 05 - 23
Aktualności
Zmiany w aplikacji mobilnej GBSBank!
Nasza aplikacja się zmienia! Od teraz jest jeszcze bardziej intuicyjna, prosta w obsłudze i wygodna. Po prostu dopracowana do perfekcji w oparciu o analizę Waszych potrzeb oraz oczekiwań. Co się zmieniło?...
Kredyt Preferencyjny 2%. Zmiany w kredytach dla rolników.
29 - 05 - 23
Aktualności
Kredyt Preferencyjny 2%. Zmiany w kredytach...
Kwietniowa zapowiedź ministerstwa rolnictwa wchodzi w życie! Większe gospodarstwa rolne mają szansę na wyższy niskooprocentowany kredyt z dopłatą ARiMR i dłuższy okres spłaty.
Dołącz do nas