x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Co nowego

Zebranie Przedstawicieli w GBS Banku

Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku zawiadamia członków banku, że zwołuje zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się dnia 25 maja 2018 r. o godz. 1100 w Hotelu BARLINEK, przy ul. Jeziornej 14 w Barlinku, z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP i zdolności ZP do podejmowania uchwał.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli (§ 14 ust.2, pkt.16 Statutu).
  7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  8. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, w tym sprawozdania finansowego za 2017r.
  9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku za rok 2017 wraz samooceną Rady Nadzorczej, oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną obowiązującej w Banku Polityki Wynagradzania.
  10. Przedstawienie informacji nt. lustracji pełnej przeprowadzonej w 2017r. i realizacji wniosków polustracyjnych.
  11. Przedstawienie informacji o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  12. Przedstawienie informacji o wnioskach z Zebrań Grup Członkowskich.
  13. Przedstawienie informacji na temat proponowanych zmian do Statutu Banku.
  14. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami i propozycjami uchwał.
  15. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • wprowadzenia zmian do Statutu Banku. (§ 14 ust.2, pkt. 11 Statutu),
   • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku za rok 2017 wraz samooceną Rady Nadzorczej, oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, (§ 14 ust.2, pkt.2 Statutu),
   • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r., (§ 14 ust.2, pkt.2 Statutu),
   • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku za 2017 rok (§ 14 ust.2, pkt.2 Statutu),
   • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku (§ 14 ust.2, pkt.2 Statutu),
   • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągać (§ 14 ust.2, pkt.8 Statutu),
   • wniosków złożonych przez członków Banku podczas Zebrań Grup Członkowskich w 2017 roku (§ 14 ust.2, pkt.2 Statutu),
   • podziału nadwyżki bilansowej za 2017r. (§ 14 ust.2, pkt.4 Statutu),
   • podziału zysku z lat ubiegłych, (§ 14 ust.2, pkt.4 Statutu),
   • kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku w 2018r. (§ 14 ust.2, pkt.1 Statutu),
   • oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej za rok 2017r. (§ 14 ust.2, pkt. 21 Statutu),
   • oceny Polityki Wynagradzania (§ 14 ust.2, pkt. 22 Statutu),
   • zmiany uchwały ZP nr 11/2014 z dnia 25.04.2014r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku. (§ 14 ust.2, pkt. 20 Statutu),
   • zmiany uchwały ZP nr 13/2015 z dnia 26.02.2015r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu działania Rady Nadzorczej, (§ 14 ust.2, pkt. 17 Statutu),
   • wynagrodzenia dla członków RN oraz wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu. (§ 14 ust.2, pkt. 19 Statutu).
  16. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  17. Zamknięcie Zebrania.

Zarząd Gospodarczego
Banku Spółdzielczegow Barlinku

Ostatnio dodane
Kredyt Preferencyjny 2%. Zmiany w kredytach dla rolników.
29 - 05 - 23
Aktualności
Kredyt Preferencyjny 2%. Zmiany w kredytach...
Kwietniowa zapowiedź ministerstwa rolnictwa wchodzi w życie! Większe gospodarstwa rolne mają szansę na wyższy niskooprocentowany kredyt z dopłatą ARiMR i dłuższy okres spłaty.
Uniwersytet Trzeciego Wieku z wizytą w GBSBanku
29 - 05 - 23
Blog
Uniwersytet Trzeciego Wieku z wizytą w GBSBanku...
Kiedy seniorzy w takiej liczbie na raz odwiedzają oddział GBSBanku, to znak, że coś się dzieje. I tym razem był oczywiście ważny powód, a mianowicie – EDUKACJA. Nasi pilni studenci otrzymali...
Zmiany w Taryfie opłat i prowizji w GBSBanku
22 - 05 - 23
Aktualności
Zmiany w Taryfie opłat i prowizji w GBSBanku
Uprzejmie informujemy, że z dniem 22.05.2023 r. GBSBank wprowadza zmiany w Taryfie opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
Twój dokument traci ważność? Koniecznie zaktualizuj dane w banku!
19 - 05 - 23
Blog
Twój dokument traci ważność? Koniecznie...
Znasz to? Twój dowód osobisty traci ważność, ale nie masz czasu wyrobić nowego? A jak już go wyrobisz, to nie w głowie Ci informowanie o tym różnych instytucji? Nie ryzykuj! Zaktualizuj dane...
Dołącz do nas