x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Co nowego
Zebranie Przedstawicieli GBS Banku

Zebranie Przedstawicieli GBS Banku

Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku zawiadamia członków banku, że zwołuje zgodnie z § 34 ust. 1 pkt. 6 Statutu Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się 23 marca 2021 r. o godz. 1000 w Barlineckim Ośrodku Kultury „PANORAMA” w Barlinku przy ul. Podwale 9, z następującym porządkiem:

 

Porządek Zebrania Przedstawicieli: 

 

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli. 

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji ds. odpowiedniości.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.

8. Przedstawienie informacji nt. lustracji pełnej przeprowadzonej w 2020 r.  i realizacji wniosków polustracyjnych.

9. Przedstawienie pisma z KNF z dnia 22.01.2021 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia wniosków polustracyjnych,

b) zmian do Statutu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku.

c) przyjęcia nowej Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w GBS  w Barlinku,

d) przyjęcia nowego Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej GBS w Barlinku,

e) zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej,

f) wyboru delegata na Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych  w Poznaniu.

11. Przedstawienie informacji o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

12. Przedstawienie informacji o wnioskach z Zebrań Grup Członkowskich z 2021 r.

13. Podjęcie uchwał w sprawie wniosków złożonych przez członków Banku podczas Zebrań Grup Członkowskich w 2021 roku. 

14. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

a) złożenie sprawozdania o wynikach przeprowadzonej przez Komisję ds. odpowiedniości weryfikacji  formularzy oceny wtórnej członków Rady Nadzorczej,

b) podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości za 2020r. członków Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku,

c) podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku za rok 2020.

15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku.

17. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

a) złożenie sprawozdania o wynikach przeprowadzonej przez Komisję ds. odpowiedniości weryfikacji  formularzy oceny wtórnej członków Rady Nadzorczej,

b) podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku,

c) podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku.

18. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie Zebrania.

 

Zarząd Gospodarczego 
Banku Spółdzielczego w  Barlinku.

 

Ostatnio dodane
Aktualizacja danych? Przypomni Ci o tym wirtualny asystent!
30 - 11 - 23
Aktualności
Aktualizacja danych? Przypomni Ci o tym wirtualny...
Nasza bankowość internetowa zyskała nową funkcjonalność! W trosce o aktualność danych i bezpieczeństwo Twojego bankowania wprowadziliśmy GBS-owego pomocnika, który co pewien czas poprosi Cię...
Pod kogo podszywają się przestępcy?
20 - 11 - 23
Aktualności, Blog
Pod kogo podszywają się przestępcy?
Pamiętacie jeszcze cykl edukacyjny „Znajomy Bank Radzi”? W naszych artykułach często opisujemy Wam, za kogo mogą podawać się cyberprzestępcy, by zyskać Wasze zaufanie. Pracownik banku? Policjant?...
Bank bez tajemnic
30 - 10 - 23
Aktualności
Bank bez tajemnic
Na podstawie art. 318, Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji - GBS Bank przedstawia informacje o swojej...
Zmiany w Tabelach i Taryfach w GBSBanku
23 - 10 - 23
Aktualności
Zmiany w Tabelach i Taryfach w GBSBanku
Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 23.10.2023 r. dokonaliśmy zmian w:
Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram